Nyt Stevns vil skabe mere natur

DAGBLADET KØGE skriver d. 17. november 2017:
Forslag: Nyt Stevns kræver skærpede krav til nye udstykninger, så en del af arealet reserveres til natur. DN Stevns er positiv og kalder forslaget »spændende«.

Stevns: Når vi bygger nye boliger på Stevns, skal vi samtidig skabe mere natur. Så enkelt lyder budskabet fra Nyt Stevns, som foreslår, at bygherrer og ejendomsudviklere i fremtiden bliver pålagt at afsætte op til 20 procent af en ny udstykning til rekreative naturområder.

Det er borgmester Mogens Haugaard, der som spidskandidat står på mål for Nyt Stevns’ forslag:

– Unge familier flytter ikke kun til Stevns, fordi boligpriserne er lavere end f.eks. i Køge. De kommer i langt højere grad, fordi de vil tættere på naturen, og det skal vi tage højde for, når vi opfører nye boligområder, siger han.

Borgmesteren henviser til en bosætningsanalyse fra 2011 – altså godt to år før, at han tiltrådte som borgmester. Ifølge den angiver 65 procent af de adspurgte gode naturområder som den vigtigste årsag til at flytte til Stevns. Lavere boligudgifter var kun et motiv for 25 procent.

– Derfor bør der i alle lokalplaner for udstykninger indføres krav om, at der afsættes arealer til reel natur, dvs. områder med en mangfoldighed af blomster, buske og træer, som skal have lov at udvikle sig frit. Grusstier og golde græsplæner kan ikke indregnes som natur, siger Mogens Haugaard.

Områder med særlige natur- eller kulturkvaliteter skal helt friholdes for udstykninger. Det gælder eksempelvis i og omkring Ådalen eller i byer som Valløby, hvor et forslag om 120 boliger »truede med at trække byen skæv, ødelægge et smukt kulturlandskab og overbelaste infrastrukturen«.

– Vi har brug for bosætning og nye familier på Stevns, men det skal være med en harmonisk udvikling med respekt for det eksisterende. Og vi skal undgå at overudnytte de arealer, som vi afsætter til række- og énfamiliehuse. Vi har set nogle grelle eksempler, f.eks. i Strøby Egede, hvor Plan- og Teknikudvalget har godkendt planer med over dobbelt så mange boliger som i kommunens egne vejledende grænser. Det er kun blevet stoppet på grund af voldsomme protester fra borgerne, siger Mogens Haugaard.

Denne udlægning af forløbet kan formanden for PTU: Steen S. Hansen ikke tage ansvar for, siger han.

– Mogens Haugaard henviser øjensynligt til lokalplan 160, som blev fremlagt af det daværende PTU, mens Anette Mortensen var formand, og han selv stod i spidsen for den daværende flertalsgruppe. Det er rigtigt, at borgerne i Strøby Egede var voldsomt imod den tætte byggegrad i lokalplanforslaget, og derfor valgte vi som noget af det første i min formandstid i PTU at trække forslaget, siger han.

DN Stevns er positiv

DAGBLADET har sendt udspillet fra Nyt Stevns til formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns: Michael Kruse. Han er generelt positiv over for forslaget om at afsætte op til 20 procent (og gerne mere) af nye udstykninger til naturområder.

– Det lyder spændende. Analysen om, at nye tilflyttere til Stevns har naturen som en meget væsentlig parameter, er givetvis korrekt, siger Michael Kruse.

Han tilføjer, at al natur er vigtig, men DN foretrækker sammenhængende arealer med natur, som kan stoppe tilbagegangen i biodiversiteten og sikre arternes mangfoldighed, så dyr og planter kan brede sig over et større område.

Michael Kruse tilføjer:

– Hvis naturen i en ny udstykning skal have en væsentlig kvalitet, skal der også indføres forbud imod at bruge pesticider i hele udstykningen. Enten som en del af lokalplanen eller også med krav om tinglysning af dette. Naturområder, der grænser op til bebyggelse, bliver påvirket, hvis der sprøjtes i disse.

DN ser også positivt på ønsket om at undgå udstykninger i områder med særlig natur- og landskabsværdi, siger Michael Kruse.

Han er også kandidat for Radikale Venstre til valget på tirsdag, men udtaler sig i denne sammenhæng som DN-formand.

hfi