Nyt Stevns mener, det er ærgerligt med den tilsyneladende store uenighed, der er opstået om navnet på den nye hal i Rødvig. Vi står på tærsklen til at skulle indvie hallen, som skal være en glæde og en fest. Men uenigheden om navnet, slår lidt revner i glæden, hvilket er ærgerligt, set i lyset af det enorme arbejde, der blev og er lagt fra arbejdsgruppens side.

Hallen er en realitet og skal ligge der i mange år frem i tiden. Rødvigs borgere er stolte af den nye hal, og man skal være forsigtig med at underkende betydningen af hallens navn.

Rødvig er en af de fire udviklingsbyer på Stevns og udvikler sig hastigt med tilflyttere, turisme og sports-events.

I Nyt Stevns er vi enige i, at Rødvig Hallen er et oplagt navn, som også vil være med til at sætte Rødvig yderligere på landkortet som by.

Vi mener, det er vigtigt at samles om et navn, hvor alle kan acceptere måden, det er besluttet på.

Derfor foreslår vi i Nyt Stevns, at vi visker tavlen helt ren, hvad navnet angår, og lader kommunen foretage en demokratisk afstemning om de to navne.

Eksempelvis kan alle borgere få tilsendt et afstemningsskema i e-boks omhandlende de to navne, som er i spil.

Den metode blev blandt andet brugt, da man ville omlægge sommerhuse til helårsbeboelser i Strøby og Strøby Egede. Derfor vil vi i Nyt Stevns opfordre Kommunalbestyrelsen til at drøfte sagen.

Vi bøjer os så naturligvis for det navn, det så måtte blive.

Mogens Haugaard
på vegne af
Nyt Stevns