Garverigrunden, som er beliggende tæt op af Store Heddinge, er stadig en skændsel for vores gamle købstad.

Efter et sejt både politisk og administrativt arbejde, lykkedes det i 2017 helt at få fjernet den gamle garveri bygning, som var en øjebæ på det sydlige kant at Store Heddinge.

Nyt Stevns ønskede efterfølgende at få afsat et beskedent beløb i budget 2018 til at få området kultiveret og forskønnet, det var så lidt der skulle til i første omgang, som ville have stor effekt for byen.

Mange ønsker en tættere tilknytning mellem vores mange turister på Stevns Klint, og vores købstad, men det er ikke fordrende for denne vision at området man så naturligt skal passerer ser sådan ud.

Derfor opfordrer vi til, at vi politisk hurtigst muligt finder lidt penge til at få området kultiveret, ryddet op i træer og buskads, det kan nås inden sommerferien hvis viljen er tilstede.

Nyt Stevns

Jørgen Larsen

Mogens Haugaard

Artikel sn.dk

NYT Stevns har forslag til, hvad vi kan bruge området til.