Efter lidt betænkningstid bliver vi nødt til at kommentere borgmesterens og viceborgmesterens anmeldelse af en borger til politiet, som de nærmest med stolthed præsenterer i en artikel i Dagbladet Stevns.

Det er en meget trist sag, hvor der havde været behov for hjælp, frem for politianmeldelse.

Pågældende borger har over lang tid henvendt sig til formentligt samtlige af kommunalbestyrelsens medlemmer i afmagt over en verserende sag. Også undertegnede har været kontaktet af og talt mange gange med den pågældende borger og har ikke været et sekund i tvivl om, at her er ikke tale om en borger med ressourcer til at gøre nogle fortræd, men et menneske med personlige problemer i afmagt, der føler sig klemt og oppe mod systemet.

I stedet for politianmeldelse, der ender med 30 dages ubetinget hæfte, havde det klædt borgmesteren og viceborgmesteren at tage hånd om den pågældende borger. Det være sig både angående den verserende sag og på anden vis, som der tydeligt var et behov for.

Det er ganske usmageligt, at vores to ledende politikere nærmest bryster sig af at have fået sat en borger i fængsel.

Den sag burde have været løst ordentligt, professionelt og i mindelighed.

På vegne af Nyt Stevns

Inge Milbrat
Mogens Haugaard

Artikel i Stevnsbladet 23. februar 2018