I DAGBLADET 9. marts kunne man læse, at flertalsgruppen har en vision om, at der skal være plejepladser i alle fire udviklingsbyer, og at de nu har sat forvaltningen i gang med at lave beregninger på, hvad det vil koste.

Men det handler ene og alene om trække tiden, for vi har rigeligt med beregninger at træffe en politisk beslutning på. Dels beregninger fra plejecenterplanen, som er et stort værk, og dels fra tidligere års budgetter, hvor Plushøj har kørt med fuld belægning.

Og hvad skal forvaltningen regne på, når den ikke ved, hvad politikerne vil? Det, der skal til, er en politisk beslutning.

Men det med at få truffet beslutninger falder ikke flertalsgruppen så let. Vi har set flere sager nu, som udsættes og trækkes ud. Det er der ikke tid til i sagen om Plushøj – udfasningen er jo allerede sat i fuld gang.

Står det til Nyt Stevns, skal den stoppes nu. Ifølge den planlagte reduktion af plejepladser, jævnfør plejecenterplanen, skal der nemlig reduceres med 13 pladser på Plushøj i løbet af 2018 og 2019 og med 18 pladser i samme periode på Stevnshøj. Det vil sige, at når vi afslutter 2019, vil vi være 31 plejepladser fattigere i syd ud af det samlede antal på 55 pladser i 2017.

Alle er bekendte med, at den samlede ældrebefolkning vokser, og det er derfor nu, at der skal træffes en politisk beslutning.

For Nyt Stevns er holdningen klar: Visitationen til Plushøj skal genåbnes fuldt ud, og alle 25 plejepladser på Plushøj bevares.

Conni Høgh Olsen
formand

Poul Erik Brixtofte
næstformand

Jørgen Larsen
kommunalbestyrelsesmedlem

Mogens Haugaard
kommunalbestyrelsesmedlem