I Stevns kommune er vi så heldige at have en borgergruppe, der har gennemarbejdet konkrete visioner for Tryggevælde Ådal.

Nyt Stevns vedtog på deres bestyrelsesmøde den 22. august, at vi bakker op om den borgerdrevne Tryggevælde Ådalsgruppe for ”Bevar Ådalens visioner for Tryggevælde Ådal”. Men der lægges vægt på, at det skal ske i samarbejde med og i respekt for de berørte lodsejere.

Vi har alle et ansvar og en interesse, når det kommer til vores miljø og klima.

Visionerne er ikke alene til gavn for Ådalsmiljøet, men har også indtænkt kulturhistorie, naturformidling, klimasikring, forbedring af havmiljøet i Østersøen med videre.

Der, hvor Nyt Stevns ser udfordringer, er, at jorden ned til Ådalen er privatejet og en del dræn leder vand fra omkringliggende marker ned i åen. Udfordringerne er dog ikke større end, at vi er sikre på, at der kan findes en eller flere gode løsninger, der tilgodeser alle parter.

Fremadrettet vil Jørgen Larsen og Mogens Haugaard følge arbejdet omkring Ådalen tæt og bidrage i bredest mulig omfang til at Bevar Ådalens visioner bliver realiseret.

Bestyrelsen i Nyt Stevns