I forbindelse med udligningsudspillet har Dagbladet nu i flere artikler, skåret det politiske niveau over én kam i forfærdede vendinger over, at Stevns ikke får flertallets (V, A, C, B) forventede 16-30 mio. kr. i udligningsmidler, men til gengæld må aflevere 7 mio. I NYT Stevns har vi ved adskillige lejligheder, bl.a. i Mogens Haugaards budgettale ved vedtagelsen af budget 2020 d. 05.11.19, påpeget, at flertallets forventede midler fra udligningsordningen, var fugle på taget, som det var forkert at kalkulere med, før vi havde fået dem.

Fordelingen af udligningsmidlerne har hverken noget at gøre med, hvor mange penge kommunerne har i kassen eller kommunernes serviceniveau. Udligningsmidlerne fordeles efter objektive parametre, nemlig kommunernes strukturelle udfordringer – dvs. socioøkonomiske kriterier. Det er fx kriterier som lavt beskatningsgrundlag, faldende indbyggertal, antal arbejdsløse, antal borgere på overførselsindkomster o. lign. Se fx på antallet af sociale boligbyggerier i kommunerne – som en indikator. Dem har vi ingen af på Stevns. Vi har langt færre sociale problematikker end mange andre kommuner – selv vores nabokommuner. (Kilde: Social og Indenrigsministeriet 2019).

Det er vigtigt for alle at forstå, at udligningsregnestykket ikke baserer sig på serviceniveauer. Det ville kommunerne jo kunne spekulere i, eftersom det er kommunerne selv, der sætter disse niveauer.

Vi kan godt forstå, at borgmesteren (V) er i chok og føler sig tvunget i knæ, som vi har kunnet læse i Dagbladet. For det er jo katastrofal mangel på økonomisk indsigt og politisk styring, at hun i 2 år har baseret hele kommunens økonomi på udligningsmidler, som nu ikke ser ud til at komme. Faktisk mener vi, borgmesteren har et alvorligt forklaringsproblem.

I NYT Stevns ville vi da også være glade for nogle ekstra millioner til at øge servicen med. Hvem ville ikke det? Men vi er hverken i chok eller tvunget i knæ over udligningsudspillet. Vi tager udspillet til efterretning, såfremt det bliver vedtaget. Vi er stolte af vores kommune og har den dagsorden, at få styr på økonomien efter det kaos, som den nuværende borgmester har efterladt. Det kan godt lade sig gøre og der ligger økonomiske potentialer på flere områder. I NYT Stevns er vi klar. Lad os nu signalere til omverdenen, at Stevns er en god kommune, som man trygt kan bosætte sig i.

NYT Stevns
Poul Erik Brixtofte (formand)
Rene Langelund Larsen (næstformand)