Den 16. november 2021 er der kommunalvalg.

Naturligvis deltager NYT Stevns.

Her kan du se, hvem der sidder i panel for for NYT Stevns.

NYT Stevns deltager i vælgermøder.

Se datoer –  Klik her

 

Ret til ændringer forbeholdes

Stevns Kommune indgang