Unge skoletrætte skal have bedre muligheder

Sådan siger: Julie Hoff Sørensen fra SF,  Mogens Haugaard fra Nyt Stevns og løsgænger Martin Henriksen. De tre er gået sammen i denne sag.

Der skal sætte penge af på det kommende budget for 2023 nærmere 1,5 mio. kr. over 2 år.

Vi bør sætte penge af til at forbedre mulighederne væsentligt for skoletrætte unge mennesker, der står på kanten til at skulle til- eller fravælge en ungdomsuddannelse og erhvervslivet. Vi har en gruppe unge mennesker, der har brug for en håndsrækning, det er de tre politikere enige om.

Julie Hoff Sørensen fra SF siger: Det vi har til fælles skal vi selvfølgelig samarbejde om. Vi vil gerne give dem en hånd, da vi er sikre på, at vi dermed løfter et uforløst potentiale,

De tre politikere fremlægger et forslag til de kommende budgetforhandlinger, hvor de gerne vil invitere resten af kommunalbestyrelsen til et temamøde for at diskutere den fremlagte model, som i første omgang vil kræve, at der sættes halvanden million kroner af til et projek. De skoletrætte unge bliver tilbudt en plads i en socialøkonomisk virksomhed, som har til formål at bygge en bedre bro mellem skolen og erhvervslivet.

Vi skal være med til at tænde gnisten til de unges talenter, så de kan få øjnene op for nogle andre ting og blive i stand til at tjene deres egne penge og ikke være på offentlig forsørgelse.  Alle mennesker har et talent. Men det er ikke alle mennesker, der befinder sig godt på en skolebænk.

Mogens Haugaard udtaler: Der er noget lovgivning på området, som sætter nogle begrænsninger, men at skoletrætte unge er rigtigt dyre for systemet, og at kommunen derfor faktisk kan spare rigtig mange penge ved at fremme mulighederne for de skoletrætte unge, som i mange tilfælde bliver hængende i bistandssystemet i mange år.

Martin Henriksen siger: Vi skal tænde gnisten i de unge.

I de tre politikeres beregninger, som er baseret på et overslag en mulig socialøkonomisk virksomhed, så vil det koste i omegnen af 45.000 kroner per årsværk at tilknytte eleverne til en socialøkonomisk virksomhed.

– Vi tager med halvanden million kroner udgangspunkt i 26 årsværk, hvilket vi mener, er det rette niveau. Hvis man sætter antallet af årsværk ned, så falder betalingen til en virksomhed tilsvarende, lyder ræsonnementet fra SF’eren i den tværpolitiske trio.

Martin Henriksen udtaler: Ppengene vil tjene sig hjem inden for en relativt kort periode på de besparelser, man vil opnå i forhold til den enkelte unge, der hjælpes videre.

Stevns havde tidligere mange unge beskæftiget i landbrug og fiskeri-erhvervet, men disse arbejdspladser er langsomt forsvundet, og derfor skal vi finde en anden type arbejdspladser til dem, så de ikke bliver tabt i systemet og ender på kontanthjælp, siger han.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har talt med en person, som mener at kunne løfte opgaven. Men vi vil ikke lægge os fast på nogen konkret virksomhed. Vi vil i stedet have, at projektet vedtages, som det bliver beskrevet, hvorefter det kan sendes i udbud, siger Martin Henriksen, der med forslaget ønsker at at tænde en gnist i flertalsgruppen, så projektet kan komme med i budget 2023

De tre politikere er enige om, at det helt essentielle kodeord er motivation. Både blandt de unge og de stevnske politikere.

Vi har ikke flertal

Vi er ikke et flertal, men vi vil gerne invitere alle med ind i arbejdet og håber at dette projekt til blive til gavn for de unge og Stevns Kommune.