Byggeprojekt ved Tryggevælde Å er nu afvist i politisk enighed

Plan, Miljø & Teknik udvalg tilsluttede sig Jørgen Larsens (NYT Stevns) protokollering: Anbefales at der ikke udarbejdes lokalplan og kommuneplan for Ådals Mark. Området er udpeget som lavbundsjord-areal og bliver oversvømmet. Ligeledes har området et særligt geologisk landskabstræk, som skal bevares i sammenhæng med hele Tryggevælde Ådal”.

Artiklen er koden – klik her