Valgmøde for kvinder i Store Heddinge

Den 19. september 2017.

NYT Stevns deltog med 6 kvinder.

Her kan du læse Anne Marie Lindegaards oplæg.

 

På mange måder er jeg en meget atypisk kandidat til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune:

1. jeg er tilflytter (fra Flensborg via England men er født i Sønderborg og har boet de første 10 år af mit liv i Sønderjylland).

2. jeg pendler dagligt til Rådhuspladsen i København, og mit primære netværk, både privat og professionelt, er derfor ikke nødvendigvis i kommunen.

3. jeg er nybegynder til kommunalpolitik og har aldrig før været politisk aktiv.

Jeg stiller op som kandidat for NYT Stevns, fordi jeg mener, at jeg har nogle specifikke kompetencer, erfaringer og egenskaber, som borgerne i Stevns Kommune vil kunne drage nytte af.

Jeg har arbejdet med indkøb og logistik i over 15 år, og har i de seneste 8 år arbejdet som indkøbskonsulent i den almennyttige boligsektor, der er politisk styret af vore beboerdemokrater. I min nuværende stilling hos fsb har jeg i de første 4 år sparet vores boligafdelinger og dermed vores beboere for 32 MIO DKK. Mange af de erfaringer, jeg har indenfor netop den type optimerings- og effektiviseringsprojekter og udbudsrunder er direkte omsættelige til de udfordringer, vi står overfor i Stevns Kommune. Et af de områder, der står højt på dagsordenen i den almennyttige boligsektor er driftsoptimeringer, og her vil jeg fx gerne analysere den eksisterende vogn- og maskinpark således, at den udnyttes optimalt og evt. omlægges. Gevinsterne herved vil være smart vedligehold af kommunens bygninger og grønne områder.

Nogle af de andre mærkesager, jeg vil arbejde for ligger under overskrifterne ”Et rigt kultur og foreningsliv” samt ”Liv i landsbyerne”. Så vidt muligt vil jeg have fokus på løsninger, som er budgetneutrale for kommunen. For eksempel mener jeg, at vi i kommunen har rige muligheder for at opbygge en talentudviklingskultur. Dette kan opnås ved at etablere og støtte samarbejdet mellem kommunale institutioner og private udbydere. Mange tiltag inden for kultur og foreningsliv går hånd i hanke med livet i landsbyerne.

Musik og sport har fyldt meget i mit liv fra barnsben, og jeg vil derfor også arbejde for at støtte og styrke de kulturelle tilbud og udfoldelsesmuligheder i kommunen. Jeg er af den overbevisning, at den nye hal i Rødvig skal ligge i direkte forlængelse af boldbanerne således at børnene ikke skal udsættes for unødvendig fare til og fra sportshallen.

Som mor til en 4-årig datter i Lodbjerggård Børnehus i Strøby Egede er jeg naturligvis også opmærksom på og interesseret i de udfordringer, kommunens institutioner står overfor ift. borgernes ønsker om opnormering og længere åbningstider på den ene side, og de økonomiske udfordringer, der ligger i at opfylde disse ønsker på den anden side.

Regeringen og KL har i år vedtaget en ny økonomiaftale vedr. hård kystsikring, således at beslutningskompetencen vil ligge hos kommunen, og hensynet til private ejendomme vil veje tungere i beslutningsprocessen; jeg vil arbejde for, at dette kommer de mest truede ejendomme på Kystvejen til gavn, så hurtigt, som processen tillader.

Jeg vil desuden arbejde på at etablere et ”Stevnske varer i stevnske butikker” brand således, at vi får lokalt producerede fødevarer, kunst og anden håndværk på hylderne i vore lokale butikker, til gavn for lokaløkonomien. Brandet, jeg vil søge at etablere kan vel sagtens udvides, således at vores lokalt producerede varer og delikatesser kan sælges i hele landet. En succeshistorie, vi vil kunne læne os op af er Gram Slot, der i dag levere økologiske fødevarer til REMA 1000.

Jeg har bevidst valgt at jeg under valgkampen vil have min egen politik-lede in mente; I kommer derfor fx ikke til at opleve mig deltage i udvekslinger af læserbreve med andre politikere i lokalaviserne. Årsagen hertil er dels, at jeg mener, man bedst løser misforståelser og uenigheder ved direkte, formålsorienteret dialog, og dels fordi vi alle skal huske, at fra den 1. januar 2018 skal de 19 kandidater, der bliver stemt ind, samarbejde til gavn for deres primære interessenter: borgerne i Stevns kommune.

Nøgleordene ”Politisk ordentlighed i Stevns Kommune” var dem, der overbeviste mig om at takke ja til opfordringen om at stille op som kandidat for NYT Stevns.