Bestyrelse og KB medlemmer for lokallisten NYT Stevns (N) har netop afholdt sommerseminar her inden sommerferien står for døren. Seminaret omhandlede drøftelse af en række aktuelle politiske temaer. Formand, Poul Erik Brixtofte og næstformand Rene Langelund er meget tilfredse med seminaret, som både indeholdt seriøse drøftelser og socialt samvær. Der blev gået i dybden med nogle af de politiske temaer, som vi i NYT Stevns mener, er højaktuelle på Stevns i den kommende tid – også set i lyset i af kommunens skrantende økonomi, som bestemt ikke er vores kop te”, siger Poul Erik Brixtofte. De politiske temaer, der blev drøftet var blandt andet:

  1. Økonomien skal tilbage på sporet
    NYT Stevns vil have økonomien tilbage på sporet og mener, at velfærd skabes gennem en stabil og balanceret økonomi, hvor der ikke bruges mere end, kommunen tjener. Det skal være økonomisk trygt at bo på Stevns og arbejde i Stevns Kommune. Det er politikernes vigtigste opgave at sikre det. Derfor er vi heller ikke enige i flertallets måde at drive økonomien på. Skal man tage penge af kassen, er det enten for at betale af på kommunens gæld eller til engangsinvesteringer. Budget 2020 står for døren. Det økonomiske kaos, der er skabt, siden det nye flertal overtog økonomien, skal rettes op. Det gør man ikke ved at gå tiggergang til staten, men ved løbende at holde udgifterne i kort snor. Skatten skal holdes i ro og på sigt nedsættes. Det er et vigtigt bosætningsparameter.

 

  1. Minimumsnormeringer i daginstitutioner

NYT Stevns finder forslaget interessant og vil gerne være med til at undersøge nærmere om det kan være muligt at indføre på Stevns. Det svarer jo til, at vi har  klassekvotienter i skolerne. Så det er kun rimeligt. Børnene er vores råstof og dem skal vi satse på.

  1. Den nye Stevnshal

NYT Stevns går ind for en ambitiøs Stevnshal, der dækker fremtidens behov. Stevnshallen skal være kommunens flagskib og skal kunne tiltrække nationale stævner. Den skal være energineutral og indeholde opvisningshal, opvarmningshal, skydebane, cafeteria og mødelokaler. Hellere udsætte byggeriet et par år end bygge en for skrabet model, som flertallet lægger op til, fordi der ikke er penge nok. Den skal jo stå der de næste 50 år. NYT Stevns mener, der bør indhentes en pris på det rigtige projekt og vi er ikke enige i modellen med omvendt licitation, som flertallet er ude i. Det er brandærgerligt, at pengene i kassen er gået op i drift.

  1. Det stevnske landbrug

NYT Stevns støtter op om landbruget og danske fødevareprodukter. Det danske landbrug er et af de mest velregulerede i verden og ligger helt i top på både miljøområdet og i forhold til dyrevelfærd. Stevns er en landkommune med noget af det bedste landbrugsjord i Danmark. Det stevnske landbrug udgør et af de største erhverv på Stevns. Landmændene har kun interesse i at passe på naturen og miljøet. Yderligere forbedring af miljø og klima indenfor landbrug sker gennem forskning, innovation og samarbejde med landmænd og landboforeninger.

  1. Sociale fællesskaber og mangfoldighed

NYT Stevns arbejder for sociale fællesskaber og mangfoldighed på Stevns. Man tager ikke fra dem, der har mindst og de har der har størst behov, skal støttes til at komme på fode igen. Derfor støtter NYT Stevns sociale initiativer som Cafe Stevnen, Mænds mødesteder, Strøby hjemmet, TUBA for at nævne nogle. Foreningslivet og det frivillige arbejde knytter mennesker sammen og er guld værd for vores lokalsamfund. NYT Stevns prioriterer jobcenterområdet og området for udsatte børn og familier efter henholdsvis bundplacering og fejl i sagsbehandlingen.

Disse temaer er kun et udpluk.

Formand Poul Erik Brixtofte og næstformand René Langelund