Jammer og klage – skal vi overtage?

Sendt til pressen d. 18. maj 2020.

Udligningsreformen betyder, at Stevns nu i alt får ca. 81 mio. årligt i udligning. Det er mere end vi nogensinde har fået. Alligevel kan vi igen i Dagbladet d. 15. maj læse, at Henning Urban Dam (A) nu også utilfreds med det. Han synes ikke, det er ikke godt nok, at Stevns nu får 3,5 mio., i stedet for at skulle af med 7 mio., som oplægget til reformen lød på. Borgmesteren (V) har mange gange været ude med, at Stevns ligger helt i bund på service til borgerne, fordi vi en af de billigste kommuner i landet på udgiften pr. borger. Samme sang hører vi fra Henning Urban Nielsen og det øvrige flertal. Igen og igen taler de kommunen ned som en af landets dårligste på service – vel at mærke fordi de sætter kommunens udgift pr. borger lig med serviceniveau. ”Der er skåret helt ind til benet i sidste valgperiode”, siger de. Men det sikkert retfærdiggøre deres store årlige minus på ca. 25 mio. på de sidste 3 års budgetter og at de har drænet kommunens kassebeholdning.

Det er den rene jammer og klage. Vi må efterhånden spørge, om Borgmesteren og Henning Urban Dam overhovedet føler sig i stand til at lede Stevns Kommune og er de i stand til det? Vi overtager gerne. Vi mener, at vi har de penge, vi har og det er en politisk opgave at få dem til at række til udgifterne. Så er det kun glædeligt, hvis vi får flere penge end forventet. Men at bruge dem, før vi har dem, er helt tåbelig økonomistyring. Og det er den situation, borgmesteren og flertallet har sat sig i og til næste år overlader til en ny kommunalbestyrelse at løse.

Er det så simpelt, som bormesteren og Henning Urban siger, at kommunens serviceniveau kan sættes lig med kommunens udgift pr. borger? Vi mener, debatten bør nuanceres og det har vi forsøgt i det følgende. På baggrund af nøgletallene fra Ministeriet, fremgår det ganske rigtigt, at Stevns ligger som 5. billigste kommune i landet på udgiften pr. borger over 65 år. Når borgmesteren og Henning Urban Dam derud fra slutter, at Stevns er helt i bund på service, må den omvendte logik jo også gælde – altså at den dyreste kommune pr. ældre borger, har det bedste serviceniveau. Vi har været lidt mere i dybden med nøgletallene og har sammenlignet de to dyreste kommuner på ældreområdet i landet, København og Brøndby, med de to billigste, Egedal og Vallensbæk. Nøgletallene kan læses af alle i KL’s rapport ”Kend din Kommune 2020, der vel at mærke er baseret på tal for, hvor kommunerne lå i 2018.

Ud af landets 98 kommuner, fremgår det her, at Stevns indtager en 9. plads, i forhold til hvor mange timers hjemmehjælp om ugen, kommunerne giver borgere over 80 år og 18. bedst i antal hjemmehjælpstimer til de 65-79 årige. København, som landets dyreste kommune, indtager tilsvarende en 97. plads og en 98. plads – altså den kommune, der yder færrest timer i hjemmehjælp.

Er man over 80 år og bor på Stevns, får man 4 timer i hjemmehjælp pr. uge. Tilsvarende får man i København 1, 6 time pr. uge. Er man 65-79 år får man 3,6 time på Stevns mod 1,8 i København. Bor man i Egedal, som er landets billigste kommune, får man som 80 årig 2,5 time om ugen og som 65-79 årig 3,1 time. Vallensbæk, der er landets 2. billigste kommuner, ligger som 2. bedst i antallet af tildelte timer pr. uge til de 65-70 årige og 10. bedst i timer til de +80 årige.

Dette er et godt eksempel på, at man ikke kan sidestille ”billig” med ”dårlig” og ”dyr” er ikke entydigt lig med ”god”. Det er langt mere komplekst end som så og derfor også en grov forsimpling, som borgmesteren og Henning Urban Dam er ude i, som skal fremstille Stevns dårligere end kommunen er. Der er nærmere en sammenhæng mellem  kommunens samlede udgift pr. ældre og hvor stor en andel af kommunens ældre, der modtager hjemmehjælp. Denne andel er nemlig mindre på Stevns, Egedal og Vallensbæk end i København og Brøndby. Vi tror ikke, det handler om, at der går ældre rundt i Egedal og på Stevns med behov for hjemmehjælp, som ikke får det.

Det handler nærmere om de ældres sundhedstilstand, huslejepriser, hvor gode kommunerne er til rehabilitering, socioøkonomiske forhold m.m. Endelig kunne det også sige noget om kommunerens effektivitet, som er helt udeladt af debatten, men et væsentligt parameter. Kunne de billige kommuner være mere effektive og dygtigt drevet end de dyreste?

I hvert fald ligger Stevns Kommune blandt landets bedste, hvad angår timer til hjemmehjælp, selvom vi er blandt de billigste. Man begår en fejl, hvis man kun ser på den samlede udgift og tror, at bedre service bare handler om at poste flere penge ind i systemet.

Nedenfor ses tal. Se oversigten som pdf-fil – klik her  Samlet

Hvis du har abonnement til sn.dk kan du læse artiklen – klik her

Her er hvad forvaltningen og Flertallet svarede – klik her.