NYT Stevns vil blandet andet arbejde for

Sociale fællesskaber og mangfoldighed

Alle kan have brug for en hånd

NYT Stevns arbejder for sociale fællesskaber og mangfoldighed på Stevns. Man tager ikke fra dem, der har mindst og de har der har størst behov, skal støttes til at komme på fode igen. Derfor støtter NYT Stevns sociale initiativer som Cafe Stevnen, Mænds mødesteder og TUBA for at nævne nogle. NYT Stevns politik betyder:

  • Man tager ikke fra dem, der har mindst. Har man mistet fodfæstet skal man støttes til at komme på fode igen.
  • Der skal etableres nødherberg på Stevns og indføres fremskudt sagsbehandling.
  • Området for udsatte børn og familier og jobcenterområdet skal prioriteres højt.
  • Vi støtter op om ansættelse af en uafhængig borgerrådgiver, ansat under kommunalbestyrelsen.
  • Foreningslivet og det frivillige arbejde knytter mennesker sammen og skal understøttes.

<tilbage>