NYT Stevns vil blandet andet arbejde for

Naturen på Stevns er vores vigtigste ressource

Vi skal bringe naturen tættere på

Naturen er en ressource, ikke blot som grundlag for et bæredygtigt landbrug, men også som oplevelse for os der bor her og besøgende. Den nemme adgang til natur er grunden til, at mange unge familier flytter til Stevns i disse år. NYT Stevns politik betyder bl.a:

  • Arbejde for mere natur om og ved daginstitutioner og ældrecentre. Vi skal bringe naturen helt tæt på vores institutioner og skabe nemmere adgang til store naturoplevelser, f.eks. langs Tryggevælde Å.
  • Sikkerhed for at udlægning af offentlige arealer og etablering af nye boligområder sker i respekt for natur og landskaber.
  • Arbejde for at grøfter og andre offentlige arealer vil blive tilsået med vilde blomster til gavn for dyre- og insektliv.
  • Vedligeholdelse af åer og vandløb gennem oprensning og løbende fokus på vandløbenes værdi

<tilbage>