Nyt Stevns vil blandt andet arbejde for...

Hurtig og god integration 

Integration er en opgave for os alle

Integration af flygtninge og indvandrere er en opgave for hele landet, også for os på Stevns. I NYT Stevns mener vi, at man får den bedste integration ved at være i kontakt med det danske samfund. Vi vil bl.a. arbejde for:

  • Flygtninge og indvandrere skal hurtigst muligt have mulighed for at lære det danske sprog og kultur at kende – også gennem inddragelse i fritidsaktiviteter og foreningsliv. Det skal være lettere for nydanske børn og unge at blive en del af fritidslivet i form af idræt eller spejderliv.
  • Målrettet indsats for at få flygtningen og indvandrere til at føle sig velkomne hurtigst muligt. Det lokale erhvervsliv skal støttes i skabe job og praktikpladser gennem åben rådgivning og tættere dialog.
  • Voksne nydanskere skal informeres bedre om, hvordan en dansk kommune fungerer og hvordan man kommer i kontakt med kommunen gennem lokal undervisning og kurser om emnet.
  • Gensidig interesse og forståelse er nøgleord på vejen mod et mangfoldigdigt lokalsamfund.

 

Tilbage