NYT Stevns vil blandet andet arbejde for

En kommune i øjenhøjde med borgerne 

Kommunen er til for borgerne – ikke omvendt


Regler og krav kan nemt skabe en oplevelse af en kommune, der hellere vil bestemme end lytte. Kommunens opgave er at værne om fællesskabets værdier, men på en måde, der tager maksimalt hensyn til den enkelte borger. Vores politik indebærer bl.a:

  • Sikkerhed for, at kommunen yder god hjælp og service over for borgeren, uanset situation.
  • Ansættelse af en borgerrådgiver, som er uafhængig af forvaltningen og ansat direkte under Kommunalbestyrelsen. Man vil kunne få hjælp og vejledning til at finde vej igennem systemet. En borgerrådgiver kan også oplyse om rettigheder i forbindelse med behandling af en personlig sag og hjælpe med at klage.
  • Kommunalbestyrelse og udvalg vil møde borgerne til direkte dialog i forsamlingshusene og andre lokale mødesteder. Det vigtige er nærhed til borgerne og tilgængelighed til politikkerne.

 

 

<tilbage>