NYT Stevns vil blandet andet arbejde for

Lokale arbejdspladser er nødvendige 

Stevns skal ikke være en sovekommune

Lokale arbejdspladser betyder ikke kun kortere afstand mellem hjem og arbejde, det er også med til at understøtte det nære fællesskab. Erhvervspolitikken i NYT Stevns lægger bl.a. vægt på:

  • At skabe og fastholde en god infrastruktur af hensyn til virksomhederne på Stevns. Vi vil kæmpe for at anlægsarbejdet på en statsvej til Stevns kan komme i gang inden 2021 til gavn for erhvervsliv og bosætning.
  • Fastholde hurtig og smidig sagsbehandling på byggesager og lokalplaner. Kommunen må ikke være en bremseklods på udviklingen – men skal også holde fanen højt ved at stille krav, så f.eks. udstykninger forøger og understreger naturværdier.
  • Byer og havne på Stevns skal sikre sig en rolle på store statslige og private udviklingsprojekter, f.eks. den store vindmøllepark på Kriegers Flak. Men vi skal også huske at værne om autenticiteten i f.eks. Rødvig, så havnelivet med fiskeri, værft, sejlklub osv. stadig findes, når byggeprojekterne er slut.
  • Stevns skal fortsat ligge lavt på skatter og afgifter. Dialogen mellem virksomheder og kommune skal styrkes endnu mere og så skal vi alle arbejde løbende på, at Stevns er et stærkt brand med et godt image nationalt.

 

<tilbage>