NYT Stevns vil blandet andet arbejde for

Ældre skal have en værdig og tryg alderdom 

Du skal føle dig i gode hænder

Et godt ældreliv er, når man ikke føler sig til besvær, selv om man har behov for pleje og hjælp. Det er, når det er nemt at komme på tur eller besøg – eller få besøg. Når man kan dufte, at maden bliver tilberedt eller selv kan deltage i tilberedningen. Når man har en god bolig. NYT Stevns politik betyder bl.a.:

  • Plejeboliger af høj kvalitet og understøttelse af nye bomuligheder, som fx oldekoller. Produktionskøkkener på alle plejecentre, så maden bliver tilberedt på stedet.
  • Det skal være lettere for ældre på plejecentre at komme på besøg, til arrangementer og på tur. Derfor skal der etableres delebusordning mellem institutioner i Stevns Kommune.
  • Mange ældre er i fuldt vigør og har et aktivt liv. Det er en stor ressource for Stevns. Derfor skal ældres foreningsliv og frivillighed på ældreområdet understøttes og anerkendes i form af mødesteder og puljer.
  • Nem adgang til rådgivning, hjælp og tilbud, når der opstår demens og/eller mistanke om demens i familien. Både til den der er ramt af sygdommen og til de pårørende.
  • Demente på plejecentre skal frit kunne gå udenfor uden risiko for at blive væk. Derfor skal der indrettes æstetiske, skærmede, orienteringsvenlige udemiljøer med sansehaver på alle plejecentre.
  • Får du eller din ægtefælle en demensdiagnose skal muligheden for at blive i eget hjem længst muligt være til stede. Der skal være rådgivning om hvilke teknologier der kan hjælpe dig til en mere tryg hverdag. Det kan være huske-teknologier, GPS-, og forskellige sensorløsninger.

 

Tilbage