Mål og retning mangler i Stevns kommune

Stevns kommune er i en meget svær økonomisk situation.

Siden 2018 har man trukket på kassebeholdningen for at drifte kommunen og det nærmer sig enden. Selv ved skattestigningen, som begynder at give et provenu, har kommunen svært ved at lukke hullet, og flertallet i kommunalbestyrelsen er begyndt at lukke udviklingen ned.

Det er stærk bekymrende, at vi ikke genererer overskud på driften, penge vi normalt bruger til anlægsinvesteringer.

Jørgen Larsen gav et eksempel den enkelte borges privatøkonomi. Hvis man eksempelvis ønsker at komme på ferie på Mallorca, må man sætte penge af budgettet. Hvis så fyret eller andre store udgifter indtrækker, så må Mallorcaturen vente. Det er helt samme måde man bør tænke på, når man arbejder med det kommunale budget. Selv om man måske har sat beløb ind til investering i næste års budget, må man revidere, når de faktuelle tal ses.  Altså med andre ord fordi et beløb er sat på budgettet, er det ikke ensbetydende med at det bliver sat i værk. Men sådan ser flertallet ikke på kommunens økonomi – desværre.

Vi kan eksempelvis nævne, at vi i 2022 fik en del fra Ukraine til Danmark – og Stevns, stigende energipriser osv. Det med Ukraine, vender vi tilbage til efter selve generalforsamlingen.

 

Rødvig station

Flertallet har alligevel valgt at bruge penge til at flytte Rødvig station for 12-15 mio.kr. Pengene trækkes i kassebeholdningen, og dermed svækker likviditeten – evnen til at investere i andre områder.

Når vi i NYT Stevns ikke kunne stemme for en flytning af Rødvig Station, er det simpelthen, fordi det er økonomisk uansvarligt, når vi ser på det samlede billede af behov for penge til anlæg i hele Stevns kommune.

Vi mener, at det er fejlagtigt at påstå, at et flertal i Rødvig ønsker en stationsflytning. Vi har desuden talt med mange, der mener at stationen har en helt unik placering, hvor den ligger i dag.

Men Flertallet har besluttet, at 1-2 minutter kortere rejsetid med toget vægter højere og dermed at få et trinbræt.

 

Pendlere og børn

Vi har børnefamilier, der pendler ud af Stevns kommune på arbejde. Men først skal køre i modsatte retning for at afleverer deres børn i institution, fordi der ikke er kapacitet i daginstitutionerne i eksempelvis Strøby Egede og i Hårlev.

Derfor er prioriteringen for brug af vores anlægskroner helt uansvarlig i forbindelse med. Rødvig station.

Desuden er der skåret i åbningstiden i institutionerne således, at det ofte er en stor stress faktor for forældre at nå hjem og hente børn inden lukketid.

 

Fri plejehjem

På plejehjems området har vi i NYT Stevns den holdning at der snarest bør bygges et Fri plejehjem.
Mange borgere forlader arbejdsmarkedet i dag med en pensionsordning, med henblik på at forsøde den sidste del af tilværelsen, dette kan realiseres i samarbejde med en privat investor, feks OK fonden.

 

Det virker som om, vi er ved at gå i stå

Veje

Hvad sker der med statsvejen, som der var momentum i, nu er vi igen tilbage i diskussionen om vejen skal gå nord ud gennem Køge. Det er simpelthen dybt kritisabelt, at der ikke bliver holdt momentum her.

Vi var så langt, at et samlet pres fra Køge og Stevns efter min bedste vurdering kunne ha ført til en anlægslov, således vi i dag kunne have været tæt på en igangsætning med en nordlig linjeføring om Hårlev.

Erhvervsgrunde

Vi står med erhvervsgrunde, der ikke kan sælges, i Hårlev og St Heddinge.

Hvorfor? Fordi der ikke er udsigter til en statsvej til Stevns mere.

Mogens Haugaard fortalte at, han har den tvivlsomme fornøjelse af og til at køre ud til motorvejen via Vråby og Skrodsbjerg. Det er simpelt hen en skændsel, så ringe vejen er med store huller i vejkanterne, og det er vejen ud af Stevns for mange pendlere fra Hårlev og det sydlige Stevns.

Udstykning i Strøby Egede

Lige pt bygges der huse i og omkring Køge i et enormt tempo, fordi Køge ønsker naturligvis, at borgere til de mange nye arbejdspladser på Supersygehuset og transportcenter, bosætter sig i Køge og betaler skat der. Her stopper man ikke op, men tilpasser efterfølgende mht. daginstitutioner -skoler mm.

I Herfølge området er man langt med planlægning af huse til 6000 nye borgere.

Vi sover godt og grundigt i timen lige nu i Stevns kommune, hvor udviklingen finder sted i Køge.

Flertallet har besluttet et stop af udstykningen i Strøby Egede, som en fuldstændig uovervejet beslutning.

Hvorfor? – Ja, hvorfor? Som Jørgen Larsen sagde – det virker blot, som noget person fnidder og ikke andet og det er rigtig ærgerligt.

Vi er en oplagt bosætningskommune for medarbejdere til de mange nye job i Køge. Strøby Egede, kan man modsat Køge få en bygge grund tæt på Strand skov og ådal hvilket er særdeles attraktivt, men den mulighed lukker man ned nu, ja man må undres.

Vi burde vær særdeles attraktiv for personer med relativ høj indkomst, og dermed stort bidrag til kommunes skatte indkomst.

Så argumenter som øget trafik, manglende institutioner og manglende kapacitet i skolen er problemer, der burde være taget højde for  længe siden, vi har kendt til udviklingsplanerne i Køge i mange år.

Sagsbehandlere

Vi mangler kapacitet på sagsbehandlings området, mange initiativer til udvikling har stået på pause i al for lang tid, og er endt med at blive langt dyrere fordi inflationen har skubbet renten i vejret, så finansieringen er steget markant. Her tænkes specifikt om Feriebyen i Rødvig- og lokalplan for hotelbyggeri i det gamle museum i Højeruplund.

Vores bedste bud, at hvis vi ikke inden for en overskuelig fremtid flytter os fra de ca 23.000 borgere, som vi er i dag, til 26-27 tusinde borgere er, så er Stevns kommune ikke bæredygtig, som selvstændig kommune fremover.

Energi

Omlægning til grøn energi er, som alle ved, også et meget stort kommunalpolitisk emne for tiden. Grøn strøm skal hjælpe os ud af afhængigheden af gas fra Rusland. Kommunerne et væsentligt element i at staten når sine klimamål for 2030 og 2050.
Det er faktisk den allerstørste udfordring til at nå målsætningen. Her har kommunalbestyrelserne har svært ved at tage beslutninger.

Der går sognerådspolitik i den og personlige hensyn – det er sagen for alvorlig til.

Vi har hæftet os ved, at især Venstre er fodslæbene på dette område. Hvorimod socialdemokraterne virker mere til at være klar til at træffe beslutninger, der hjælper klimaet i den rigtige retning.

Mon ikke alle hurtigt kan blive enige om at afhængighed af Putin og hans fuldstændig vanvittige overgreb på menneskeheden og rædselsregime, skal stoppes hurtigst muligt, og at Rusland bør sanktioneres og isoleres. Derfor har vi efter min bedste overbevisning ikke noget valg, men må acceptere vindmøller både på hav og på land, ligeledes solceller selvom de absolut på ingen måder klæder landskabet.

Netop solceller vil vi apeleret til bliver etablerer på tage f.eks nogle af de store tagflader på industrianlæg.
Et super godt eksempel er Hørkram i Sorø hvor der på hele tagetagen er sat solceller op, som oven i købet er helt uden af syne.

Landbrug
Landbrugsjorden er vores spisekammer og den bliver der mindre og mindre af til flere og flere borgere, hvilket naturligt at fødevarepriserne bliver dyrere. Dyr i solcelle parker. (kommentar til dyremishandling på Lolland)
Den klart største effekt ligger i havvindmøller, og selvom de kommer til at ligge ret tæt på land og visuelt uden tvivl vil skæmme udsigten noget, er det dog et bedre alternativ, nemlig at energi ikke bliver så dyrt, at mange mennesker ikke har råd til at opvarme deres hjem i de kolde måneder.

A-kraft

Vi kommer ikke med præcis udmelding her til A kraft, men kan se og høre, at det bliver et diskussionsemne fremadrettet.
Spørger man den yngre del af befolkning om deres holdning til den grønne omstilling, så er meldingen fuldstændig klar.
Det kan kun gå for langsomt med grøn omstilling, og det er overbevisende hvor meget gymnasieelever og elever på højere uddannelsen kan italesætte virkeligheden på klima området. Det har vi en forpligtigelse til at lytte til, det er dem,der skal være her længst, og i øvrigt generationer der kommer efter.

Power to X

Vi vil ikke udelukke, at vi på Stevns burde anlægge et Power to X anlæg. Men det kræver jo en god infrastruktur og det kan blive udfordringen.

 

Lidt at glæder sig over

Vi er kommet på landkortet og verdenskortet.

Vi glæder over at vores nye formidlingscenter for Stevns klint, nu er kommet godt i gang. Det bliver naturligvis spændende at se, hvordan besøgstallet vil blive det første hele år, hvor centeret er åbnet.

Om ikke andet fik åbningen da en fantastik opmærksomhed med Dronningebesøg med promt og pragt. En åbning der gik viralt.

Vi lykkedes rigtig godt med turismetiltag Koldkrigsmuseet. Siden militæret rømmede klinten ved årtusind skiftet, har været en personlig stor glæde for mig at have været med hele vejen i den udvikling, udtalte Mogens Haugaard. Man kan naturligvis studse lidt over, at militæret langs klinten blev nedlagt med argumentet om, at den kolde krig var forbi. Men alle troede vel, at jo mere vi sammenhandlede med Rusland og Putin desto mere blev den politiske ledelse liberal over for vesten. Desværre sidder der en russisk præsident og tænkte, at jo mere samhandel, jo mere magt over de vestlige lande.

 

Stemningen i kommunalbestyrelsen i 2022

NYT Stevns vil gerne udtrykke glæde over den stemning, der har hersket i kommunalbestyrelsen i 2022. På det område er der sket en klar forbedring fra sidste periode.

Borgmesteren leder møderne i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen velforberedt, og ligeledes bidrager de nye medlemmer 8  positivt til debatterne ved kommunalbestyrelsesmøderne. Det er dejligt at opleve, hvor hurtigt de nye i kommunalbestyrelsen har fået overblik over sagerne.

Det er ikke ensbetydende med, at vi er enige om alt, men der lyttes mere end nogensinde og det er sundt for demokratiet.

NYT Stevns samarbejder med alle partier i sager, vi er enige om.

 

Kommentar til det politiske situation på Christiansborg.

Det er noget af en rodebutik, til trods for et efterhånden utal af partier, er rigtig mange mennesker i tvivl om, hvilket parti de skal stemme på.

Vi mener derfor at til kommunalvalg, vil en lokalliste være et stærkt alternativ til de politiske landspartier.
Vi dækker bredt og vi vores holdninger som går på udvikling af Stevns kommune, og flugter det med hvilken som helst parti, stemmer vi gerne sammen med dem. Det har vi praktiseret i flere tilfælde i 2022.

På KL,s topmøde i Ålborg i sidste uge blev der holdt general forsamling for alle lokallister i Danmark, hvor Mogens Haugaard fik fornøjelsen af at være dirigent. Her kunne formanden John Brædder tidligere borgmester i Guldborgsund fortælle, at ved sidste kommunalvalg gik lokallisterne i Danmark samlet set frem, til trods for at poltiske eksperter, havde spået en større tilbagegang.

Afslutningsvis, en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. En særlig tak til formanden, som møder op til samtlige kommunalbestyrelses møder , det glæder vi os over. Du har mindre fravær end flere KB medlemmer 😉

Jørgen Larsen og Mogens Haugaard
NYT Stevns

 

 

>Tilbage til forsiden<

Jørgen Larsen

Jørgen Larsen 

Mogens Haugaard

Mogens Haugaard