Politisk beretning NYT Stevns generalforsamling d. 06.03.2019
v/Mogens Haugaard

Økonomi
Budget 2018 er i løbet af året skredet med mere end 30 mio. kr. Som tallene tegner sig lige nu i dag er forventningen at Regnskab 2018 kommer ud med en overskridelse på service rammen på 35. mio.kr. og et kassetræk på 57 mio. kr. Det betyder, at Stevns Kommune formentlig bliver den kommune i landet, der overskrider servicerammen mest. Det siger noget om, hvor voldsomt, det er.

Der er p.t. risiko for en bod på mellem 1,5 og 3 mio. kr.

Hvad værre er: Allerede her 4 måneder efter, at Venstre, Konservative, Radikale og Socialdemokraterne vedtog budget 2019, har det ændret sig fra det kalkulerede kassetræk på 22,3 mio. kr. til 50 mio. kr.

Med dette historisk dårlige budget og udsigten ind i overslagsårene, er der tre muligheder for at få budgettet i balance:
1. at drosle anlægsinvesteringerne ned fra de ca. 50 mio. kr. til ca. 15 mio. kr. årligt og/eller
2. besparelser på driften på ca. 35 mio. kr., som vil påvirke serviceniveauet og/eller
3. hæve indtægterne via skatteforhøjelser.

1 % skatteforhøjelse vil give Stevns Kommune 32 mio. kr., men med den sanktion, at vi kun beholder ¼ provenu det første år (8 mio.) og 50 % de følgende 2 år (16 mio.). Samtidigt betyder det, at vi skattemæssigt kommer til at lægge noget højere end Køge og det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til bosætning.

For os at se fremstår flertalsgruppen som handlingslammet, og det er meget tydeligt, at der mangler styring og kurs. Vi har også en klar fornemmelse af, at de vil gøre alt for at holde sammen – hellere køre kommunens økonomi ud over afgrunden end ballade i ægteskabet.

Det er tydeligt, at hverken Venstre eller Konservative har foden under eget bord – de to partiers ellers velkendte ansvarlige økonomiske politik, er fuldstændigt usynlig.

I NYT Stevns mener vi, at flertallet bruger pengene forkert. Vi mener:

  1. Kassetræk: Kassetræk skal bruges til engangsinvesteringer på anlæg eller til at tilbagebetale lån. Ikke på den daglige drift, som vi har set det ske siden Anette Mortensen overtog borgmesterposten.

I sidste valgperiode og andre før den, blev der sikret en beholdning i kassen til større fremtidige anlæg eller afdrag på gæld. Afdrag på gæld belaster vores serviceramme med ca. 20 mio. kr. årligt. Vi har vidst i flere år, at der skulle bygges en ny og større Stevnshal med de faciliteter, vi har behov for. En udvidelse af Strøbyhallen ved vi, står for tur, der tales også om en omfartsvej i Strøby Egede, Cykelsti mellem Hårlev og Enderslev osv., osv.

Det ærgrer mig at se til, mens det siddende flertal nu formøbler hele den opsparing, som vi har oparbejdet gennem mange år. At Venstre og Konservative kan være førende på det her – det er mig helt ubegribeligt. Partier for hvem en stabil økonomi i balance altid har været en mærkesag.

  1. Balanceret budget: I NYT Stevns anser vi det for den årlige politiske svendeprøve at lægge et budget, hvor udgifter balancere med indtægter. Enhver politikers største opgave er at sikre, at budgetterne overholdes og løbende tilskæres med de nødvendige besparelser samt at sætte investeringer i gang, som på sigt kan fremme indtægterne.

Det skal slås helt fast, at for NYT Stevns er det en absolut mærkesag, at der er styr på økonomien. En stabil økonomi er hele grundlaget for en velfungerende kommune og for at borgere og medarbejdere kan føle sig trygge i hverdagen.

Når man løbende laver de besparelser, der skal til, sådan som vi tidligere har gjort, så får vi en stabil økonomi. Det skaber utryghed, når de ledende politikere bare bruger løs af pengene. Alle véd jo, at der før eller siden kommer en regning, som bliver stor.

Det nytter jo ikke, at flertallet tror, de kan investere sig ud af det her økonomiske morads. Det er en absolut politisk fejlvurdering, som vidner om manglende økonomisk indsigt og overblik. Hvis tiltag og investeringer skal have effekt, taler vi om store og langsigtede investeringer.

Det er tiltag og investeringer som fx den nye statsvej og det nye besøgscenter, som der blev arbejdet for i den tidligere valgperiode. Tiltag, der vil øge tilflytning, erhvervsvirksomheder og turisme.

NYT Stevns kan ikke gå med i budget forlig før der kommer styr på økonomien, og der udvises ansvarlighed. Det kan med få ord gøres op på den måde at driften skal udvise et overskud på min. 40 mio. kr. som kan bruges til anlæg.

Det positive
Midt i alt det dystre, glæder jeg mig rigtig meget på Stevns’s vegne over, at to store projekter fra tidligere valgperiode, ser ud til at blive en realitet.

Det ene er besøgscenteret i Boesdal. Det kommer til at betyde meget på turismesiden for hele Stevns og i særdeleshed Rødvig.

Boesdalsprojektet bliver det første og måske eneste af regeringens 10 prestige projekter, hvor der kan bygges inden for strandbeskyttelseslinjen og det bakkes op med 80 mio. kr. af de store fonde. Så ideen om Boesdal var vel ikke helt forkert J

Arkitekt konkurrence pågår og vinder af projektet udpeges i jaj måned.

En anden og mindst lige så glædelig ting er, at statsvejen til Stevns også er kommet et meget stort skridt videre. En VVM screening bliver iværksat, og det betyder med meget stor sandsynlighed, at vejen kommer.

Det har været et kontroversielt projekt. Diskussionen om de 2 linjeføringer har fyldt meget i de sidste 25 år. Nu håber jeg, at den falder til ro. Som jeg ser det, var det denne mulighed eller ingen, og vi har så enormt brug for en bedre infrastruktur for at styrke kommunens udvikling.

Det har vejdirektoratet også regnet sig frem til. Nemlig, at samfundsnytteværdien er stor. Og jeg vil meget anerkende det flotte forarbejde administrationen i Stevns Kommune har lavet.

Om vi så på sigt kan realiserer en omfartsvej over ådalen ved Strøby Egede må tiden vise, men så skal der udvises en helt anden økonomisk tilgang, hvis den skal på Stevns Kommunes finanslov.

Så med disse glædelige begivenheder vil jeg sige tak.

Tak for opbakningen til alle jer mange, der har meldt jer ind i NYT Stevns. Jeg kan ikke sige, hvor glad jeg er for at føle så stor opbakning til vores lokalliste. NYT Stevns er i fremgang og vi er fulde af optimisme, engagement og virkelyst. Derfor er NYT Stevns også et solidt alternativ til de etablerede partier i kommunen. Vi rykker stærkt, frem mod valget.

Tak til alle jer, der er kommet i aften. Tak til bestyrelsen og ikke mindst formandsskabet. Tak for et formidabelt samarbejde. I gør et kæmpe stykke arbejde og det betyder meget for Jørgens og mit arbejde i kommunalbestyrelsen, at vi altid ved, vi har jer i ryggen. Tak til Jørgen. Jeg synes, vi gør det godt sammen.