NYT Stevns vil blandet andet arbejde for

Stevnsk landbrug fortjener opbakning

Landbrugserhvervet fortjener opbakning NYT Stevns støtter op om landbruget og lokale fødevareprodukter. Det danske landbrug er et af de mest velregulerede i verden og ligger helt i top på både miljøområdet også i forhold til dyrevelfærd. Stevns er en landkommune med noget af det bedste landbrugsjord i Danmark. Det stevnske landbrug udgør et af de største erhverv på Stevns. Landmændene har kun interesse i at passe på naturen og miljøet. NYT Stevns politik betyder:

  • Landbruget som erhverv er en vigtig part i den kommunale udvikling på Stevns.
  • Hurtig og smidig sagsbehandling – kommunen må ikke være en bremseklods på udviklingen.
  • Samarbejde med landmænd og landboforeninger skal understøttes.
  • Forbedring af miljø og klima indenfor landbrug sker for en stor del gennem forskning og innovation.

<tilbage>