Den 2. november 2021 var der paneldebat i Sydstevnshallen, som var arrangeret af Ældresagen.

Mogens Haugaard sad med i panelet for NYT Stevns.

NYT Stevns siger tak invitationen.