Den 3. november  2021 var der paneldebat på Sundhedscenteret i Hårlev,  som var arrangeret af Frivillighedscenteret.

Jørgen Larsen sad med i panelet.

NYT Stevns siger tak invitationen.