Om os

NYT Stevns er lokallisten på Stevns

 

 

Hvad er NYT Stevns

NYT Stevns er den politiske lokalliste på Stevns. Vi er kommunens 4. største parti og udgør i denne valgperiode oppositionsparti i kommunalbestyrelsen. NYT Stevns er udsprunget af Venstre og stiftet af Mogens Haugaard Nielsen, som var Stevns Kommunes borgmester fra 2014 til 2018.

Vores formål er, gennem en tværpolitisk og midtsøgende grundholdning at arbejde for, at Stevns Kommune skal være et attraktivt sted at leve – økonomisk, kulturelt og socialt.  Vores tværpolitiske arbejde betyder, at vi ikke er bundet op af en bestemt politisk ideologi. Det betyder, at vi har medlemmer, der stemmer over hele det politiske spektrum til Folketingsvalgene. Når det kommer til lokalpolitik, går vi efter at fremme de sager, som vi mener, er gavner Stevns og stevnsboerne bedst. På den måde har vi en stor frihed, hvor vi ikke er sat i en bestemt ideologisk kasse. Vi tror på, det skaber de bedste resultater for Stevns.

Vores økonomiske politik er ansvarlig forvaltning af borgernes penge, der som udgangspunkt bygger på liberale økonomiske principper. Vores socialpolitik afspejler, at vi samtidigt anser det for en hovedopgave at skabe social tryghed for den enkelte gennem et socialt sikkerhedsnet. Udover det, vil vi helst ikke sættes i bås. Vi tror nemlig på, at politisk mangfoldighed skaber plads til nytænkning og sunde debatter, hvor lydhørhed for andres opfattelser er en vigtig del af lokallistens inderste kerne. Debat, meningsudveksling og argumentation er vigtige ingredienser i den demokratiske proces. At bøje sig for et stærkere argument end sit eget og respektere flertallets holdning er en præmis, som alle i NYT Stevns anerkender og respekterer.

Vælgerforeningens formål søger vi at fremme ved opstilling af lokale kandidater til valg til kommunalbestyrelsen samt eventuelle andre tillidshverv. I perioderne mellem valgene til kommunalbestyrelsen, tager foreningen initiativer til afholdelse af politiske møder og events i kommunen med henblik på bredt at involvere borgerne i udviklingen af Stevns, samt at fastholde og tiltrække nye medlemmer i et aktivt og engageret fællesskab, der samtidig kan være fundamentet for opstilling af kandidater til kommunevalgene

Vores leveregler
• Økonomisk ansvarlighed med respekt for borgernes penge
• Politikere har pligt til ordentlighed og at gå efter sagerne
• Man tager ikke fra dem, der har mindst. De, der mister fodfæstet skal støttes til at komme på fode igen
• Vi bakker op om vores folkevalgte i Kommunalbestyrelsen
• Vi samarbejder og går efter de bedste løsninger

NYT Stevns tror på, at mangfoldighed skaber plads til nytænkning og sunde debatter, hvor lydhørhed for andres opfattelser er en vigtig del af lokallistens inderste kerne. Debat, meningsudveksling og argumentation er vigtige ingredienser i den demokratiske proces. At bøje sig for et stærkere argument end sit eget og respektere flertallets holdning er en præmis, som alle i NYT Stevns ankerkender og respekterer.

NYT Stevns arbejder for DIT Stevns
Stevns har brug for lokale politikere, der respekterer borgerne og har fællesskabet for øje. Det gør vi i NYT Stevns.
Vi er en tværpolitisk lokalliste fri af bindinger til de gamle landspartier. Vi er ikke drevet af snævre ideologiske mål, men af et ønske om at gøre det bedst muligt for dig og Stevns. Vi arbejder for DIT Stevns.

Hele Stevns på én liste
NYT Stevns er ny i det politiske landskab på Stevns, men vi har en lang politisk erfaring. Ved kommunalvalget 2017 blev vi kommunens 3. største parti.
Vores kandidater repræsenterer alle lokalområder på Stevns, fra de traditionelle landbrugsområder i syd til de nye tilflytterbyer i nord. Vi er landmænd, erhvervsfolk, iværksættere, skolelærere, sundhedsfaglige, pensionister, akademikere og offentligt ansatte. Vi har små børn, vi har store børn og vi har børnebørn. Vi er Stevns.
Landspolitisk spænder vi over hele det politiske spektrum fra højre til venstre. Men når det kommer til lokalpolitik, stemmer vi alle på Stevns.

• Vi tør tænke originalt og nyt
• Vi tør give plads til at se opgaver og udfordringer fra mange vinkler
• Vi tør tro på os selv og på Stevns

 

Vores mål

NYT Stevns har til formål gennem en erklæret tværpolitisk grundholdning, at arbejde for, at Stevns Kommune er under løbende udvikling som et attraktivt sted at bo – økonomisk, kulturelt og socialt.

Vores mission

I NYT Stevns har vi en mission om:

Ordentlighed, samarbejde og respekt.
Sammenhold, loyalitet og ansvar.
Ejendomsretten og den personlige friheds ukrænkelighed.