Lovligt forfald

På kommunalbestyrelsesmøde d. 14. december 2023 blev anmodningen fra Mogens Haugaard om godkendelse af lovligt forfald fra den 16. januar 2024 til udgangen af februar 2024 godkendt.

Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes, at første stedfortræder for liste N – Kolbrún Inga Bjarnadóttir indtræder som stedfortræder for Mogens Haugaard i hans fraværsperiode i kommunalbestyrelsen.

Kolbrún Inga Bjarnadóttir indtræder også i økonomiudvalget som stedfortræder for Mogens Haugaard i fraværsperioden.

Kolbrún Inga Bjarnadóttir kandidat i NYT Stevns

Beredskabskommissionen og Lund Havns bestyrelse

Stedfortræder for Mogens Haugaard i de hverv, hvor der pt. ikke allerede eksisterer en stedfortræder dvs. Beredskabskommissionen og Lund Havns bestyrelse indtræder Jørgen Larsen fra NYT Stevns.

Jørgen Larsen, kandidat i NYT Stevns