Medlemsmøde den 5. oktober 2023

 

Medlemmerne havde fået invitation til at komme og høre nærmere om beslutningen,
hvor Mogens Haugaard og Jørgen Larsen har valgt at stille op for Moderaterne ved næste kommunalvalg. 

Der bliver budt velkommen og budt på lidt til ganen.

29 medlemmer var fremmødt.

Formanden forklarede det forløb,  der har været siden Mogens fik henvendelse fra Moderaterne i maj/juni 2023.

Mogens indvier formanden og Jørgen Larsen i august måned, efter han har haft en del dialog frem og
tilbage med Moderaterne.

Efterfølgende orienteres bestyrelsen i fortrolighed på møde ultimo august. Siden har bestyrelsen holdt et fortroligt møde
med partisekretær og gruppeformand for Moderaterne, hvor bestyrelsen kunne stille spørgsmål inden der træffes beslutning.

Mødet gav stof til eftertanke hos hele bestyrelsen – siden har en helt enig bestyrelse bakket op om
overgåelse til Moderaterne. Bestyrelsen ser dette, som en strategisk videreudvikling af Mogens og Jørgens
mandat i Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse.

Mogens forklarede mere i detaljen om de strategiske overvejelser, der ligger bag ved beslutningen, som i
overvejende grad har været Kommunalbestyrelse. NYT Stevns mødte allerede ved KV21 udfordringer med
at stille et stærkt kandidathold, der ville stille op, samt et valg der var nedadgående.

Hvis der er nogle nuværende medlemmer – eller andre, ønsker at køre lokallisten NYT Stevns videre, som
lokalliste, så er det en mulighed. Hvis det ikke, vil der i primo 2024, blive indkaldt til
generalforsamling med henblik på at lukke NYT Stevns officielt ned i løbet af 2024.

Bestyrelsen i NYT Stevns overgår ikke til Moderaterne som helhed. Nogle bestyrelsesmedlemmer ønsker
ikke at melde sig ind i Moderaterne, og det er fuld forståelse for hos både NYT Stevns og Moderaterne.

Mødet blev gennemført med god og positiv dialog, og de fremmødte medlemmer var meget positive, men
have stadig gode, konstruktive og kritiske spørgsmål, som NYT Stevns blev stillet.

Især den tværpolitiske agenda NYT Stevns er bygget op omkring, blev der stillet spørgsmål til om kunne
videreføres hos Moderaterne. Og det er heldigvis netop det NYT Stevns kan se hos Moderaterne. Der er
mulighed for at central opbakning og sparring – men med en lokal tværpolitisk agenda.

Vi ser frem til at få en stemme inde på Christiansborg og mulighed for at påvirke den landspolitiske agenda,
med den samme stil og den samme arbejdsomme tilgang som Mogens og Jørgen hidtil har arbejdet med, til
fordel for Stevns Kommune.