Coranatest

Det er en klar mærkesag for Nyt Stevns, at friskolerne behandles på lige fod med Stevns Kommunes kommunale skoler, og det kan i den grad undre, at Venstre med borgmesteren i spidsen ikke træder i karakter i sagen om forskelsbehandlingen i forhold til Covid-19 testning af lærerne.

 

Corona-epidemien rammer de borgere, der står i frontlinjen, lige hårdt, og hvad angår folkesundhed, gælder lige ret for alle – det er helt absurd, at der i Stevns Kommune gøres forskel på, om man er ansat i privat eller offentligt skoleregi.

 

Alle lærere i Stevns Kommune er frontpersonale nu, hvor børnene vender tilbage til skolen, og bør naturligvis testes.

I Nyt Stevns forventer vi derfor også, at borgmesteren hurtigst muligt griber ind i denne sag og sikrer, at friskolernes lærere tilbydes præcis samme testmulighed som kommunens øvrige skoler.

 

Jørgen Larsen
Mogens Haugaard