Budgetproces – oversigt

15. august 2018: Gruppeformandsmøde.

Intet oplæg fra flertallet og mødet varer ½ time. Oppositionen beder borgmesteren om at indkalde til et nyt møde inden 1. budgetbehandling og følger det op med en mail dagen efter. Borgmesteren besvarer aldrig mailen og indkalder ikke til noget møde.

4. september 2018: Borgmesteren er i pressen på vegne af flertalsgruppen.

”Stevns aflyser besparelser og henter pengene op af kassen”. Dette til oppositionens store overraskelse og uden forudgående dialog. Det er jo det samme som at sætte oppositionen helt ud af spillet og lukke ned for forhandlingerne, før de overhovedet er gået i gang.

6. september 2018: KB møde 1. behandling.

Viceborgmesteren siger, at der vil blive fremsendt et budgetforslag snarest til oppositionen. ”Vi skal nok levere et budgetoplæg, som alle kan tage stilling til.”

10. september 2018: Gruppeformandsmøde.

Flertallet har ikke leveret et budgetoplæg, men siger igen, at de ville tage underskuddet fra kassen. Viceborgmesteren prioriterer ikke at møde op og hans afbud informeres oppositionen ikke om.

19. september 2018.: Gruppeformandsmøde.

For første gang leveres en form for budgetoplæg, fremsendt samme dag kl. 9.53. Viceborgmesteren prioriterer igen ikke at være til stede Et oplæg som overskrider budget 2019 med 23 mio. kr. på service og er helt ude af balance på kommende år. Et budget hvor der er lagt op til, at Stevns Kommune allerede i 2020 er insolvent.

22. september 2018: Der er intet nyt kommet fra flertalsgruppen.

NYT Stevns informerer om, at vi udtræder af videre forhandling og sender eget budget.

23. september 2018 Gruppeformandsmøde

25. september 2018:  Deadline for indsendelse af budget 2019