Mountainbikes

Under valgkampen i 2017 var der et  stort ønske blandt lokale mountainbike brugere, at få et MTB spor på Stevns, hvor de kan dyrke deres sport.

I NYT Stevns er vi rigtig glade for, at vi  kan gøre opmærksom på, at der i referatet fra udvalgsmødet i  Plan, teknik og miljø af  den 13. november 2018, kan læses at klargørelse af pladsen til etablering af sporet iht jordforureningsloven er nu ved at være færdigt, så mountainbikeklubben kan gå igang med udførelsen. Se kort – klik her

Klik på billedet og se valgvideoen fra NYT Stevns