Generalforsamling 2020 i NYT Stevns blev afholdt i højt humør og steghed varme d. 25. juni. HF butikken i Hårlev lagde rammer til. Pga corona situationen var generalforsamlingen flyttet fra marts.

Trods flere afbud pga den fortsatte corona risiko, var der et fint fremmøde på 30 medlemmer. Advokat Finn Rasmussen styrede sikkert forsamlingen gennem dagsordenen. Dog måtte han på et tidspunkt suspendere Generalforsamlingen, som pludselig blev angrebet af Svend Gønge, han tro væbner Ib og en 3. gønge, der med gevær og knive var på jagt efter kulsoen og en skattekiste. De tog Mogens Haugaard til fange og tog ham i forhør. Men da han intet vidste, fandt de til sidst selv både kulsoen og skattekisten. Kisten var fuld af invitationer til et kommende arrangement d. 28. oktober om folkehelten Svend Gønge. Arrangementet afholdes i riddersalen på Gjorslev.  Det er upolitisk og åbent for alle interesserede. Tak til Gøngerne fra Stevns Friluftsscene.

Også et kommende medlemsarrangement om vindmøller d. 25. september blev annonceret.

Formand Poul Erik Brixtofte holdt beretning, som blev godkendt af forsamlingen. Han orienterede om de fine medlems arrangementer, som NYT Stevns har afholdt i 2019. Bl.a. det velbesøgte og interessante besøg på Vemmetofte Kloster. Derudover fremhævede formanden nogle politiske emner, som fyldte en del i 2019. Det var bl.a. sagen om byggeriet på Ådals Mark og problematikken om renovering af skinnerne til Østbanen.

Under punktet “Valg til bestyrelsen” blev følgende valgt ved kampvalg:
Poul Erik Brixtofte
Vivi Larsen
Jeppe Kirchhof Norvig Andersen
Kurt Hansen
Søren Sørensen
Birger Merwald

Følgende blev valgt som suppleanter:
Kurt Hansen
Anders Juul Rysgaard

Efter generalforsamlingen orienterede Mogens Haugaard og Jørgen Larsen om de mest interessante punkter fra det politiske arbejde i 2019.

Formandens beretning: Beretning for Nyt Stevns 2019

Den samlede bestyrelse kan du se her