Ordinær generalforsamling i NYT Stevns

Mandag d. 5. marts 2018, kl. 19.00 på Sundhedscenteret i Hårlev.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Bemærk: Du skal være medlem for at deltage i generalforsamlingen og for at være stemmeberettiget skal indbetalingen ske senest 4 uger før.

Du er altid velkommen som medlem. Bliv medlem – Klik her