Læserbrev d. 26. januar 2021

Det er dybt besynderligt, at regeringen og KL ikke har lagt en landsdækkende retningslinje for, hvordan kommunerne skal tilbagebetale pengene til forældrene for ubrugte daginstitutionspladser under corona. For selvfølgelig skal vi det – også i Stevns Kommune – og det kan ikke hurtigt nok. Forældrene har betalt for en ydelse, de ikke har fået. I alle andre sammenhænge ville man være juridisk dækket ind i en sådan situation.

Men flertallet i Stevns Kommune (V, S, K og R) nøler og vil ikke tilbagebetale pengene. Kommunen har ingen penge, siger de. Men uden at blinke har samme flertal selv igangsat et enormt overforbrug og har tømt kommunens kassebeholdning for 100 millioner kroner. Nu har vi her en helt konkret og åbenlyst urimelig situation, hvor de mange forældre på Stevns i alle henseender har åbenlyst krav på tilbagebetaling.

 

Det er jo netop i forhold til den slags situationer, at der er brug for en reserve i form af en solid kassebeholdning og en plan fra de politikere, de har valgt. De sidste tre års elendige økonomistyring rammer direkte egne borgere her. Det er ikke rimeligt.

 

Nyt Stevns forventer derfor, at borgmesteren tager skeen i den anden hånd og rejser denne sag i Kommunalbestyrelsen på åben dagsorden på førstkommende møde og præsenterer en plan.

 

Jørgen Larsen
Mogens Haugaard
Nyt Stevns