Der var gang i skærebræt og gryder, da NYT Stevns i lørdags holdt fællesspisning med budgetorientering for medlemskredsen. Snakken gik blandt de knap 40 fremmødte og stemningen var høj i stuerne på Haugaard, hvor lokallistens arrangement blev afholdt. Udover ægte stevnsk hygge, var aftenens formål at lytte til medlemskredsens holdninger til den linje Jørgen Larsen og Mogens Haugaard anlægger i forbindelse med det igangværende budget 2020.

Mogens Haugaard orienterede om det kommende budget, hvor en evt. skatteforhøjelse på 0,9 % er ført på banen af flertalsgruppen. ”Vi kan ikke tilslutte os en skattestigning. Det er ikke borgerne, der skal betale for flertallets manglende økonomiske styring, siden de tiltrådte i januar 2018”, sagde han og tilføjede, at ”en skattestigning heller ikke er vejen frem for tilflytning og udvikling i Stevns Kommune”. Det var der fuld opbakning til blandt medlemmerne, der var enige i, at skatten skal holdes på nuværende niveau og at driften af Stevns Kommune skal bringes i balance.

Herudover orienterede Mogens Haugaard om de 34 mio. kr. i tilskud og udligning, der er meldt ud i pressen som nye ekstra penge til Stevns Kommune. ”Det er temmelig bekymrende, at flertalsgruppen opfatter beløbet som nye  penge. Det er ikke sådan, det er”, fortsatte Mogens Haugaard. ”Stevns Kommune modtager hvert eneste år et beløb i tilskud og udligning. Beløbet er stigende fra år til år, fordi staten bl.a. kompenserer kommunerne for pris og løn fremskrivning – altså et beløb, der modsvarer det stigende udgiftspres. Det reelle beløb, som Stevns Kommune får tilført ekstra i 2020 er ca. 7 mio.kr., som den nye regering styrker den kommunale serviceramme med. Og det forslår ikke meget i Stevns Kommunens budget, hvor der p.t. mangler 30-40 mio.kr. Det er det hul, som flertallet nu overvejer at lukke med en skattestigning. Deres problem er, at der ikke er meget tilbage af kassebeholdningen, som de har minimeret med ca. 70 mio. kr. på 2 år, forklarede Mogens Haugaard. Vi afventer i øjeblikket et budgetoplæg fra flertallet og NYT Stevns indgår gerne budgetforlig med de partier, der vil bevare det nuværende skatteniveau og få økonomien i balance uden kassetræk.

Jørgen Larsen orienterede om arbejdet i sit fagudvalg PMT, hvor især den verserende sag om Ådals Marks projektet fylder meget. NYT Stevns går ikke ind for byggeplanerne i området, som udgør en af kommunens store naturværdier. Også om denne sag, bakkede lokallistens medlemmer op og mange har allerede underskrevet aktionsgruppens protest. Det her er ikke ”kun” en Strøby Egede sag, men en sag med bred opbakning på hele Stevns, var der flere, der kommenterede.

På vegne af bestyrelsen i NYT Stevns
Poul Erik Brixtofte, formand
Rene Langelund, næstformand

Ovenstående tekst er sendt til pressen

Artiklen er bragt d. 9. oktober 2019 – Klik her