Rødvig station

Jeg har en kommentar til artiklen i Stevnsbladet den 3. august 2022, hvor Lejdebækkens Grundejerforeningsformand, Gerhard Nagott, foreslår, at man venter med at flytte Rødvig Station til senere, da det er renovering af skinnerne, der er vigtige. Skinnerne er vigtige for borgernes færden til uddannelse og arbejde.

Det er en rigtig god pointe og især da økonomien er løbet løbsk for projektet. Oprindeligt var det estimeret til at koste Stevns Kommune kr. 11.5 mio.kr. og Region Sjælland 11.5 mio. kr. Med den nuværende inflation og prisstigninger på alt, kan det nemt komme til at koste 20. mio. kr. for Stevns Kommune, og i værste fald mere.

Man har udskudt udbygning af plejecenter pga. af prisstigninger, der er også mangel på institutionspladser til børn og særligt udsatte. Jeg mener det er vigtigere at bruge pengene i ældre og børneområderne.

Så man skal ikke begynde at flytte en station, det er ikke er nødvendig. I forbindelse med budgetforhandlingerne viser det sig, at underskuddet er større end først antaget, så det er oplagt at spare denne anlægsudgift. Drop flytningen af stationen i Rødvig.

God sommer
Poul Erik Brixtofte
Nyt Stevns

Stevnsbladet – (klik her)