Ingen skal være i tvivl om, hvad NYT Stevns mener i forbindelse med borgerrådgiver.

NYT Stevns mener, at en kommune skal være i øjenhøjde med borgerne

Regler og krav kan nemt skabe en oplevelse af en kommune, der hellere vil bestemme end lytte. Kommunens opgave er at værne om fællesskabets værdier, men på en måde, der tager maksimalt hensyn til den enkelte borger. Derfor er et af punkterne i vores politik:

Dialogen mellem borgere og kommune bliver bedre ved hjælp af borgerrådgiver, som er uafhængig af forvaltningen og ansat direkte under Kommunalbestyrelsen. Man vil kunne få hjælp og vejledning til at finde vej igennem systemet. En borgerrådgiver kan også oplyse om rettigheder i forbindelse med behandling af en personlig sag og hjælpe med at klage.

Kommunen er til for borgerne – ikke omvendt.

Her kan du læse en del af de indlæg, der har været i medierne på det seneste:

https://sn.dk/Debat-Stevns/Kommunen-er-til-for-borgerne/artikel/753781

https://sn.dk/Debat-Stevns/Ombudsmand-i-kommunen/artikel/753780

https://sn.dk/Debat-Stevns/S-og-den-nye-borgerraadgiver/artikel/753223

https://sn.dk/Stevns/S-baglandet-presser-paa-for-en-uafhaengig-borgerraadgiver/artikel/753166

https://sn.dk/Debat-Stevns/Uafhaengig-borgerraadgivning-fravalgt/artikel/752634

https://sn.dk/Debat-Stevns/AAben-brev-om-at-bryde-en-indgaaet-budgetaftale/artikel/750449

https://sn.dk/Stevns/Enhedslisten-fastholder-at-flertallet-har-brudt-budgetforlig/artikel/750399

https://sn.dk/Stevns/S-splittelse-i-spoergsmaal-om-borgerraadgiver/artikel/750387

https://sn.dk/Stevns/Fokus-paa-en-borgerraadgiver-saadan-goer-de-andre-steder/artikel/749534

https://sn.dk/Stevns/Det-siger-styrelsesloven-om-en-borgerraadgiver/artikel/749536

https://sn.dk/Debat-Stevns/En-borgerraadgiver-er-per-definition-uafhaengig/artikel/749528

https://sn.dk/Debat-Stevns/En-uafhaengig-borgerraadgiver-tak/artikel/748824

https://sn.dk/Debat-Stevns/Hvem-har-magt-paa-raadhuset/artikel/746214