I Stevnsbladet kan man læse oppositionen er delt om klima-udspil som overskrift.

Flertalsgruppen har nedsat et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg, som skal der skal forankre og integrere de 17 verdensmål på Stevns og i kommunes daglige arbejde, politikker og strategier.Medlem af kommunalbestyrelsen Line Krogh Lay (R) er tovholder på det ambitiøse klimaprojekt i Stevns Kommune og bevilget 1,2 mio til projektet.Projekt om de 17 verdensmål? klik her

Uddrag fra artiklen fra 30. januar 2019:

Nyt Stevns er kritisk

Nyt Stevns støtter også op om FN’s 17 verdensmål, og mener, at det er en sympatisk tanke, at Stevns Kommune udvikler en tværgående verdensmålspolitik om klimaprojekt, men der holder enigheden også op.

– Vi mener at, det er skudt helt over mål, at V, K, A og R finder det nødvendigt med et nyt udvalg og ydermere har afsat 1,2 mio. kr. til formålet, mens de samtidigt har ladet stå til med kommunens økonomi, og lige nu har oparbejdet et katastrofalt kassetræk på 30 mio. kr., lyder det fra Mogens Haugaard (N), som fortsætter:

– Efter de nævnte partiers budgetforlig, står Stevns Kommune allerede i årets første måned med udsigt til et kassetræk for 2019 på 30 mio.kr, svarende til at der bruges 82.000 kr. mere om dagen end der er råd til. 99 pct. af kommunens indtægter går til driften. Der er ingen penge til anlæg. Situationen er dybt alvorlig.

– I vores øjne ligner Line Krogh Lay’s projekt mere et personligt promoveringsprojekt, i øvrigt finansieret af penge, taget fra “kassen”. Vi har svært ved at få øje på, hvad stevnsboerne vinder på det. Når det kommer til klima og bæredygtige byggerier er mange kommuner langt længere fremme. Fx Middelfart Kommune, der for få måneder siden blev udnævnt som den kommune med landets mest bæredygtige byggeri, nemlig kommunens nye rådhus. I øvrigt har vi jo allerede et interessant klimavenligt byggeri i Nicolinelund i Strøby Egede, og i vores nabokommune Faxe ligger det nye spændende bæredygtige byggeri Permatopia. Begge byggerier lå ligefor som inspiration til udvikling af et spændende bæredygtigt projekt i den allerede eksisterende Agerhøjudstykning, som netop har været drøftet politisk. Men her hørte vi intet om verdensmål og bæredygtighed fra V, K, A og R – og så hopper kæden jo lidt af.

Andet er vigtigere

Mogens Haugaard påpeger, at klima og bæredygtige byggerier kun er en mindre del af de 17 verdensmål, som også rummer en stor social og sundhedsmæssig dimension, og det finder han, at Line Krogh Lay ikke har haft det mindste fokus på.

– Klima og bæredygtige byggerier er jo kun en mindre del af de 17 verdensmål, som også rummer en stor social og sundhedsmæssig dimension. Nemlig afskaffelse af fattigdom, reduktion af ulighed og bedre uddannelse og sundhed til alle. Verdensmål som vi mangler at høre om i flertallets storstilede verdensmålsprojekt. Line Krogh Lay udtaler, at ”Stevns skal blive den kommune, der omtales når debatten handler om opfyldelse af FN’s Verdensmål.” Det klinger noget hult, når hun netop lige har stemt for flertallets betydelige reduktion af tilskuddet til Cafe Stevnen og for et katastrofebudget med et underskud på 30 mio. kr., der kan komme til at betyde, at vores børn, unge og ældre skal udsættes for store besparelser inden længe. Verdensmålene handler jo netop ikke om at bruge løs af penge, man ikke har.

– Så konklusionen i Nyt Stevns er: Vi støtter op om FN’s 17 verdensmål, men med den alvorlige økonomiske situation, som flertallet har skabt på Stevns, burde Line Krogh Lay, V, K og A rette al deres opmærksomhed på kommunens økonomi og vende hver en krone. Så kan det være, der en dag bliver råd til storstilede klimaprojekter. For Nyt Stevns er kommunes kerneområder den vigtigste prioritet lige nu, siger Mogens Haugaard.

 Se hele artikel – Klik her