Vi er glade for at kunne invitere til generalforsamling 2022 i NYT Stevns 😊

Denne gang på Traktørstedet Højeruplund søndag d. 20. marts kl. 12.00 med frokostbuffet.

Selve generalforsamlingen starter kl. 13.30.

Bestyrelsen har besluttet, at frokostbuffeten er på partiets regning til alle medlemmer, som er tilmeldt til generalforsamlingen. Dog, er der egenbetaling for drikkevarer.

Bindende tilmelding til frokostbuffet og generalformaling senest d. 11. marts kl. 15.00

Tilmelding ved at skrive til info@nytstevns.dk på sms til formand Poul Erik Brixtofte på 40 14 24 37.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage generalforsamlingen.

Dvs. søndag d. 13. marts kl. 14.00. Eventuelle forslag kan sendes til Poul Erik eller ved at besvare denne mail. Dagsorden følger i dagspressen.

Husk at for stemmeret kræver det, at kontingentet er betalt senest 4 uger før generalforsamlingen.

Medlemskab af NYT Stevns koster 150 kr. for 2022, som kan betales via:

Mobilepay: 403302 eller på reg. nr.: 2360 og kontonr. 6285 537 523.

Højeruplund