NYT Stevns har lavet et ændringsforslag, som er et alternativ til flertallet budget.

Det er nået på kort tid ikke mindst pga et super godt regnesystem TEAMS at arbejde i. Tak for det.

Det er et budget som er:

 • Uden skattestigning
 • Uden kassetræk
 • En nedjustering af de voldsomt opskruede forventninger til kommende udgifter
 • Konkrete besparelsesforslag for 10 mio.
 • Nye tiltag for 8 mio.
 • Og et resultat, der går i 0

Det, der springer i øjnene i dette års budgetudkast er, at der er indskrevet en markant opjustering sammenlignet med sidste års budget af posten ”Indarbejdede ændringer”. Det er nogle skønnede forventninger til udgifter.

Vi taler om en stigning på over 100 % år i forhold til, hvad man skønnede i sidste års budget. Forventningerne kan vel næppe ændre sig så drastisk på kun 1 år?

Budget 2021 – en stigning med 114,9 % (2021: 20,1 mio er steget til 43,1 mio)

Budget 2022 – en stigning 121,5 % (2022: 27,5 mio er steget til 60,9 mio)

Budget 2023 – en stigning 164 % (2023: 32,9 mio er steget til 87 mio mio)

Ingen kommuners budgetter vil kunne holde til så store opjusteringer.

Det har da heller ikke været en anbefaling fra KL og vi har ikke fundet kommuner, der har opjusteret tilsvarende.

Hvis man bruger så voldsomme opjusteringer som økonomisk styringsredskab, styrer man jo kommunen direkte ud i en konkurs, hvilket da også fremgår tydeligt af flertallets resultatopgørelse, der ender på et minus på 93 mio.

Vi mener, at et budget drejer sig om at forholde udgifterne til de indtægter, der nu engang er.

Derfor har vi fundet det helt nødvendigt at nedjustere denne post og har taget udgangspunkt i forventningerne fra sidste års budget (som vel næppe var helt gal) og lagt lidt oveni i overslagsårerne.

Men I selv, gør ingenting – forholder I jer slet ikke til det? Men skruer bare yderligere op for forbruget og overhører fuldstændigt, at I langt overstiger indtægterne?

En væsentlig grund til at udgifterne løber er at i fuldstændig har negligeret overskridelserne på budget opfølgningerne i 3 år og bare rettet til med kassetræk.

En af jeres helt store fejltagelser var jeres fejl skøn på at få mio. fra UDLIGNINGSREFORMEN, for I havde ikke styr på historikken.

Stevns søgte om at komme med i den nye Hovedstadsudligning tilbage i 2007. Og stik imod alle forventninger, kom vi med sammen med hovedstadskommunerne og endte med at få 27 mio. årligt i udligning. Det har vi fået siden.

Og det har i øvrigt medvirket til at vi opbyggede en kassebeholdning, som nu er væk.

Det gjorde rigtig mange andre provinskommuner ikke. Derfor var det også utænkeligt, at Stevns skulle kunne få flere penge i denne udligningsreform. Vi fik jo allerede.

Nej, vi skal være glade for, at vi ikke kom til at betale en masse mio. tilbage, sådan som mange andre af de kommuner, der var med i den gamle Hovedstadsudligning må gøre.

Vi er heldige på Stevns.

Jeres næste fejltrin var jeres skøn på at få andel i mange mio. fra PULJEN TIL VANSKELIGT STILLEDE KOMMUNER. Stevns er ikke en vanskeligt stillet kommune. Vi har ikke tilnærmelsesvis de problemer, som andre kommuner kæmper med.

Hele tankegangen om, at andre må betale – og får man ikke penge er det ren jammer og klage – den er vi ikke med på i NYT Stevns.

Vi er stolte af vores kommune – og vi kan godt klare os selv – det kræver bare en sund økonomistyring, hvor man sætter tæring efter næring.

Det gør vi med vores budgetforslag.

NYT Stevns budgetforslag

Vi har blandt andet fundet penge til at opruste nogle for os vigtige områder:

 • 2,8 mio. kr. til 7 fuldtids-pædagogstillinger.
 • 3 mio. kr. til en ekstern gennemgang kommunens økonomi
 • En uafhængig borgerrådgiver
 • Pengene tilbage til Cafe Stevnen

Kommentarer til flertallets budget:

Jeres budget indeholder mange fine nye tiltag, som I også har været i aviserne med. Fint – flot!

Stort tillykke til Enhedslisten, der har fået hele 6 ting med ud af 7 – flot!

Det hele falder bare til jorden, når man ser bundlinjen – sammenlagt et minus på 93 mio. – stigende år for år.

Jeres for forbrug af penge er bekymrende stort og jeres tiltag er ikke finansierede:

I har brugt 100 mio. af kassen på 3 år,og det er uden man indregner:

 • I forhøjer skatten med 1 %
 • I sender 80 mio. ud over kommunegrænsen i straf til Staten

Og kronen på værket:

I leverer et budget for de kommende 4 år med et nyt gigantisk underskud på 93 mio.

Når I forhøjer skatten med 1 %, sidder vi mange, der havde forventet, at nu vil I endelig leverer et budget, der balancerer.

Men nej…

2021: minus 8 mio.

2022: minus 17 mio.

2023: minus 28 mio.

2024: minus 40 mio.

Normalt går vi ikke så meget op i overslagsårerne – men i et budget der med skattestigning får 30 mio. mere ind i 2024 og lander på et minus på 40 mio. og en strukturel balance, der går i minus – så skal man blive bekymret.

Det vidner om et budget helt ude af kontrol.

Jeg vil stille spørgsmålstegn ved om jeres budget overhovedet er lovligt i henhold til Styrelseslovens § 3, hvor der står, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter i årsbudget og de flerårige budgetoverslag.

Jo, flere penge I får ind i skatteforhøjelse – desto større bliver jeres underskud.

Det viser jo, at I ikke er i stand til at få kommunens økonomien til at hænge sammen, uanset hvor mange penge I får.

Med det her budget, sender I Stevns Kommunes økonomi til tælling.

Se det samlede budget: Resultatopgørelse NYT Stevns Budget 2021