Økonomien tilbage på sporet

Følgende er sendt til pressen d. 20. oktober 2019:

Efter at have udvekslet budgetter med A, V, C og R blev vi enige om, at afstanden til deres budget er for stor.

For NYT Stevns er det altafgørende, at budget 2020 er i balance uden træk på kassen og uden skattestigning.

For os er det bundlinjen, der tæller. Stevns tåler ikke, at der trækkes mere på reserverne. Og samtidigt er det meget vigtigt for os at leverer et socialt ansvarligt budget. Det er lykkes.

Over 2 år er der nu trukket over 70 mio. kr. på kassen.

I budget 2020 har vi tilrettet driften således, at der er fundet plads til at betale for de anlæg, der er nødvendige i forhold til kommunens størrelse, og som er i niveauet 55 mio. kr. uden kassetræk

Vi har justeret på  turismeindsatsen, da vi mener, at de turismetiltag, der er iværksat over de seneste år, nu gerne skal begynde at hvile i sig selv.

Verdensarvsrådet var en vigtig spiller i forbindelse med optagelsen på verdensarvslisten, men vi mener, at det nu har udtjent sin tid. Vi har også nedjusteret honorar til politikerne og sparet på Folkemødet til Bornholm, sådan at Folkemødet nu kun ligger en gang i en valgperiode og dette i periodens første år, så en ny kommunalbestyrelse kan hente inspiration.

Vi har friholdt normeringer på daginstitutioner og skoler, ligesom vi har fundet penge til, at Cafe Stevnen kan nå op på det oprindelige tilskud.

Vi har også fået plads til ansættelse af en uafhængig borgerrådgiver, som vi mener bør have højprioritet.

På anlægssiden har vi prioriteret udenoms-arealer omkring Hårlev Hallen – et længe efterspurgt ønske, der har været udskudt mange gange.

Ligeledes har vi prioriteret cykelstien på den farlige strækning mellem Hårlev og Endeslev.

Vi har også prioriteret, at udbygning af Strøby idrætscenter skal i gang.

Til gengæld har vi valgt at udskyde byggeriet af en ny Stevnshal et par år, så vi har råd til at få en ordentlig hal, der indeholder skydebane, opvarmningshal, tilskuerpladser, mødelokaler m.m. Hallen skal kunne tiltrække nationale stævner og hvor fremtidige behov er sikret. Venter vi et par år, kan vi finde 45 mio. imod flertallets nuværende 26 mio. og det mener vi, er det realistiske beløb.

For NYT Stevns er det endvidere vigtigt, at prioriterer de små samfund, der er karakteristiske for Stevns, herunder de stevnske havne.

Derfor har vi justeret på den nuværende Naturpulje og yderligere oprettet to nye puljer, øremærket støtte til forsamlingshuse og havne.

BUDGET 2020:

Her kan du se NYT Stevns´s budget –  klik her: Budgetforslag NYT Stevns – 2020