Conni Høgh Olsen og Stig Weiendorph er konstitueret som henholdsvis formand og næstformand for NYT Stevns.