En dejlig aften – 29. maj 2018 – på slottet i Vallø med efterfølgende picnic i parken.

Medlemmer af NYT Stevns var så heldige at få tilbudt en unik oplevelse. Nemlig en rundvisning på det smukke slot i Vallø. Det var et tilløbsstykke. Det er anden gang i år, at NYT Stevns får mulighed for at tage med på virksomhedsbesøg.

Historien række meget langt tilbage – til 12-1300 tallet. 1708 købte Frederik IV Vallø og skænkede det til sin gemalinde til venstre hånd, den senere dronning Anna Sophie Reventlow. Efter kongens død i 1730 forvistes Anna Sophie til Clausholm,  og den nye konge, Christian VI, overdrog Vallø Gods til sin dronning Sophie Magdalene. Dronningen oprettede 28. november 1737 Vallø Stift som en selvejende institution.

Organisationen er i dag: Protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II, Dekanesse: Marianne Elisabeth Bardenfleth, Bestyrelse: Kammerherre, hofjægermester Christian Castenskiold, kurator (formand), Bestyrelsesformand, civilingeniør MBA Jørgen Bardenfleth, Adm. direktør, cand. scient. pol., MPA Gregers baron Wedell-Wedellsborg, Direktion: Stiftsforvalter, overførster Søren Boas.

Vallø Stift byder på mere end 250 års stabilitet og tradition.Vallø Stift er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond), som blev oprettet i 1737 af Chr.VI’s gemalinde, Dronning Sophie Magdalene.Før oprettelsen var Stiftets besiddelser i privat eje. Historie og ejerforhold kendes tilbage til 1300-tallet.Stiftet er med et jordtilliggende på ca. 4.200 ha. et af landets største godser. landet. Gennem tiderne har Stiftet udgjort ”et samfund i samfundet” med sit store areal, sine erhvervsaktiviteter og deraf følgende mange arbejdspladser. Stiftet varetog, som en naturlig ting, opgaver indenfor undervisning og sociale områder for sine medarbejdere og deres familier. I takt med samfundets udvikling har vilkårene for Stiftets aktiviteter ændret sig. Vallø Stift er dog stadig en faktor i lokalsamfundet, der markerer sig med sit herregårdslandskab og sine store skove, alt med Vallø Slot og Slotspark som et naturligt centrum. Et miljø, som indgyder tryghed og skaber ro i sindet. I dag består stiftet af der ca.1.300 ha til landbrug, ca 2.900 ha skovbrug, campingplads, udlejningsejendomme, slotspark, kirkegård, stiftdamer som er ugifte frøkener, Vallø dyrehave, pensionist boliger og meget mere. I 1708 købte Frederik IV Vallø og skænkede det til sin gemalinde til venstre hånd, den senere dronning Anna Sophie Reventlow. Efter kongens død i 1730 forvistes Anna Sophie til Clausholm,  og den nye konge, Christian VI, overdrog Vallø Gods til sin dronning Sophie Magdalene. Dronningen oprettede 28. november 1737 Vallø Stift som en selvejende institution.

Vi fik mange fine historier – levende fortalt af Søren Boas. Han fortalte blandt andet om de mange store renoveringer som løbende foregår.

NYT Stevns siger mange tak til Søren Boas.

Arrangementet var gratis for medlemmer. “Husk medlemsprisen er kun kr. 100 for hele året 2018 – så du kan nå at melde dig ind og få mulighed for at deltage i vores næste arrangementer.”

Efterfølgende var der picnic og hygge i parken.

Tilbage til aktivitetskalender

Tilbage til forsiden