Cirka 100 ukrainer bor nu på Stevns

Besøg af ukrainer i Højeruplund Efter generalforsamlingen i NYT Stevns fik medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål til to ukrainer, som NYT Stevns havde inviteret til Højeruplund. NYT Stevns havde inviteret to ukrainer til at fortælle om, hvordan er det er at bo...

Politisk indlæg fra generalforsamlingen 26. marts 2023

Mål og retning mangler i Stevns kommune Stevns kommune er i en meget svær økonomisk situation. Siden 2018 har man trukket på kassebeholdningen for at drifte kommunen og det nærmer sig enden. Selv ved skattestigningen, som begynder at give et provenu, har kommunen...

Ikke mange ændringer bestyrelsen

Der blev afholdt generalforsamling i NYT Stevns. d. 26. marts 2023 i Højeruplund.. Vi startede med spisning – Det Store Stevnske Frokostbord”.Derefter generalforsamling, hvor kaffen blev indtaget. Tak til alle som deltog i de hyggelige timer- på trods af...

Husk tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling den 26. marts 2023. Af hensyn til Traktørstedet i Højeruplund er der deadline for tilmelding (senest 18. marts 2023)  til generalforsamlingen,  hvis du ønsker at deltage i frokosten. Husk frokosten er gratis for medlemmer – dog...

Generalforsamling 2023

Generalforsamling i NYT Stevns den 26. marts 2023 Søndag den 26. marts starter vi med frokost på Traktørstedet i Højeruplund kl. 12.00. Frokosten er gratis for medlemmer, dog er drikkevarer for egen regning. Kl. 13.30 starter generalforsamlingen. Forslag kan sende til...