I DAGBLADET lørdag 18. maj forklarer Henning Urban Dam Nielsen (S), at det enorme kommunale underskud på social- og sundhedsområdet primært skyldes, at antallet af plejekrævende 80+-årige er i kraftig vækst. Det er ikke årsagen.

Årsagen er inkompetent økonomistyring og manglende rettidig indgriben. Det er et politisk ansvar, som ligger hos borgmesteren (V) og hendes flertal (S, K, R). Stigningen i antallet af ældre har vi kendt i flere år. Der er ikke kommet flere ældre på Stevns end i vores sammenligningskommuner, og trods det har de andre kommuner altså overholdt deres budgetter.

Et andet vigtigt signal er, at Stevns også er kommet ud med landets dårligste regnskab 2018, kun overgået af Langeland og Fanø. To kommuner med helt andre problemer, end vi har på Stevns.

Jeg har sagt det mange gange og jeg siger det igen. Den økonomiske styring i Stevns Kommune er dybt bekymrende. Der er behov for hård opbremsning, og det har der været længe. Men de, der har magten til at gøre det, gør ingenting, der batter.

Økonomien er løbet løbsk siden januar 2018, hvor det nye flertal (V, K, S, R) har siddet den ene budgetoverskridelse overhørig efter den anden. Resultatet blev en alvorlig overskridelse på 58 millioner kroner i 2018. Penge, der blev taget af kassen. Derfor fremlagde Nyt Stevns et forslag til budget 2019 i balance, som flertallet kunne have tilsluttet sig så let som ingenting. Det ville de ikke, men vedtog deres eget budget, hvori der var indlagt et kalkuleret underskud på cirka 22 millioner kroner – altså baseret på et forbrug på 60.000 kroner mere om dagen, end kommunen tjener. Det svarer til, at vi privat sætter os til en husleje, som vi på forhånd ved, at vi ikke har råd til. I mine øjne en helt uansvarlig forvaltning af borgernes penge.

Jeg har spurgt borgmesteren mange gange om, hvad planerne for en økonomisk genopretning er – uden at få et svar. Så jeg er oprigtigt bekymret for, om der overhovedet er en plan.

Mogens Haugaard
Nyt Stevns

 

Læserbrev på sn.dk/stevns