Det er beskæmmende at læse Flemming Petersens forsøg på at fordreje sagen i Dagbladet d. 4. juni og derfor nødvendigt at genopfriske hukommelsen, så sagen ikke løber helt af sporet. Via aktindsigten er det et faktum, at Flemming Petersen var i besiddelse af oplysninger, som han ikke videregav til oppositionen i Plan, Miljø & Teknik udvalget, ligesom han foretog en besigtigelse af området, kun med flertallets medlemmer af udvalget. Flemming Petersen sagde intet om hverken byggeplaner eller besigtigelse til oppositionens medlemmer af udvalget. Tilbageholdelsen af alle oplysninger for et samlet udvalg er helt centralt i sagen fordi:

  1. Oppositionen i god tro godkendte et ufuldstændigt høringsmateriale, som blev sendt i borgerhøring.
  2. Manglende forvaltningsnotater/referater gør efterfølgende sagen uigennemsigtig.

Så i forhold til brud på kommunalbestyrelsens kodeks peger pilen helt og holdent på Flemming Petersen selv.

Uanset hvor mange spørgsmål jeg og andre har forsøgt at stille om sagen til flertallet, har vi ikke kunnet komme igennem. Al kritik er blevet afvist. Derfor var det også helt på sin plads, at vi, som mindretal, forsøgte at få sagen uvildigt behandlet.

Selvfølgelig sender vi ikke en klage til ombudsmanden i pressen, før den er behandlet. Klagen var et reelt forsøg på at få foretaget en uvildig vurdering – ikke at drive politik på den i pressen, som der har været så rigeligt af i denne sag. At flertallet så selv vælger at offentliggøre det hele og forsøger at sløre fokus til egen vinding, må stå helt for deres regning. Borgmester og flertal har siden aktindsigtens fremkomst i august 2019, været fuldt ud bekendte med oppositionens utilfredshed med sagens håndtering og intet foretaget sig.

Nedenstående er uddrag fra aktindsigten og den politiske proces, som dokumenterer, at FP har kendt til byggeplanerne siden 2018.

 Mail d. 25.06.18, citat fra grundejer: ”Jeg har lige snakket med Flemming Petersen omkring et møde, som jeg har forespurgt på nu på torsdag vedr. projekt Ådal. Har du mulighed for at sætte et tidspunkt på over middag, så entreprenøren og jeg lige kan gennemgå projektet med dig og stemme forventninger til materialeudarbejdelse forud for en lokalplan”.

  • Mail d. 14.01.19, citat fra grundejer: ”Jeg har d.d. haft møde med Flemming, så han også er ”på omgangshøjde”. Jeg vedhæfter den nye oversigtsplan over området med udelukkende ”klyngeboliger”, som vi aftalte på vores møde i december”
  • Mail d. 15.01.19, citat fra forvaltning til grundejer: ”På kommende udvalgsmøde bliver der behandlet en udviklingsplan for Strøby Egede – en plan som indtil nu ikke har indeholdt en udvikling i retning af dit projekt. Vi er lige nu ved at afklare, hvordan vi skal håndtere den del.”
  • Mail d. 31.01.19 referat af møde, hvor grundejer er referent. Deltagere er Flemming Petersen, forvaltning, bygherre og Klar forsyning. Det fremgår, at deltagerne både gennemgik området og fik en gennemgang af projektet. De besluttede at lave boreprøver og opmålinger via drone overflyvning. På samme møde skitserer forvaltningen en helt konkret tidsplan for processen om godkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg.
  • PMT udvalgsmøde d. 05.02.19: Udvalget godkender høringsudkast til udviklingsplan. Byggeplanerne i Ådalen nævnes i ikke i udkastet, som sendes i 8 ugers høring. Byggeplaner og tidsplan forelægges ikke det samlede udvalg.
  • Mail d. 08.02.19: Endelig tidsplan for lokalplan og kommuneplantillæg tilsendes grundejer og bygherre fra forvaltningen. Lokalplan og kommuneplantillæg skal efter denne tidsplan godkendes i marts 2020.
  • PMT udvalgsmøde d. 24.09.19: Grundejer anmoder udvalget om igangsættelse af lokalplan og de konkrete byggeplaner i Ådalen er først her beskrevet i sagen.
  • PMT udvalgsmøde d.12.11.19: Udviklingsplanen er til godkendelse. Nu i en redigeret form, der åbner op for byggemulighed i Ådalen, trods det, at 32 høringssvar er imod og 1 er for. Jeg begærer sagen i KB.
  • KB d. 27.11.19: Udviklingsplanen godkendes på baggrund af, at perspektivområdet Ådals Mark tages helt ud af udviklingsplanen.

NYT Stevns

Jørgen Larsen
KB medlem
Næstformand i Plan, Teknik & Miljø Udvalget

Læserbrev kan læses på sn.dk/stevns