Flertal kendte godt til konkret projekt i Ådalen

Udvalgsformand Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R ) og Helen Sørensen (S), skriver i deres svar til en borger i dagbladet fredag d. 22.11.19, citat:

»Vi har endnu ikke modtaget et konkret projekt og er derfor ikke bekendt med et eventuelt omfang. Hvorvidt der skal landzonetilladelse eller lokalplan til for et kommende eventuelt projekt, er der derfor ikke taget stilling til endnu”. Og et andet sted i teksten: “Der er ikke igangsat en proces for udarbejdelse af en lokalplan for området.«

 

Men Flemming Petersen har haft kendskab til sagen om regnvandsbassin og byggeprojekt siden juni 2018 og nødvendigheden af en lokalplan har været en del af hele processen. Nedenfor fremgår et udpluk af fakta fra aktindsigten og PMT udvalgsmøder (pressen er i besiddelse af aktindsigten):

 

1. Mail d. 25.06.18, citat fra grundejer: “Jeg har lige snakket med Flemming Petersen omkring et møde, som jeg har forespurgt på nu på torsdag vedr. projekt Ådal. Har du mulighed for at sætte et tidspunkt på over middag, så entreprenøren og jeg lige kan gennemgå projektet med dig og stemme forventninger til materialeudarbejdelse forud for en lokalplan”.

 

2. Mail d. 14.01.19, citat fra grundejer: “Jeg har d.d. haft møde med Flemming, så han også er “på omgangshøjde”. Jeg vedhæfter den nye oversigtsplan over området med udelukkende “klyngeboliger”, som vi aftalte på vores møde i december”

 

3. Mail d. 15.01.19, citat fra forvaltning til grundejer: “På kommende udvalgsmøde bliver der behandlet en udviklingsplan for Strøby Egede – en plan som indtil nu ikke har indeholdt en udvikling i retning af dit projekt. Vi er lige nu ved at afklare, hvordan vi skal håndtere den del.”

 

4. Mail d. 31.01.19 referat af møde, hvor grundejer er referent. Deltagere er Flemming Petersen, forvaltning, bygherre og Klar forsyning. Det fremgår, at deltagerne både gennemgik området og fik en gennemgang af projektet. De besluttede at lave boreprøver og opmålinger via drone overflyvning. På samme møde skitserer forvaltningen en helt konkret tidsplan for processen om godkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Den er siden skredet en del, ser det ud til.

 

5. PMT udvalgsmøde d. 05.02.19: Udvalget godkender høringsudkast til udviklingsplan. Byggeplanerne i Ådalen nævnes i ikke i høringsudkastet, som sendes i 8 ugers høring. Byggeplaner og tidsplan forelægges ikke det samlede udvalg.

 

6. Mail d. 08.02.19: Endelig tidsplan for lokalplan og kommuneplantillæg tilsendes grundejer og bygherre fra forvaltningen. Lokalplan og kommuneplantillæg skal efter denne tidsplan godkendes i marts 2020.

 

7. August 2019: Borgergruppen søger om aktindsigt og først nu bliver opposition og borgere klar over, at Ådalsprojektet længe har eksisteret – men holdt under radaren.

 

8. PMT udvalgsmøde d. 24.09.19: Grundejer anmoder udvalget om igangsættelse af lokalplan og de konkrete byggeplaner i Ådalen er beskrevet i sagen.

 

9. PMT udvalgsmøde d.12.11.19: Udviklingsplanen ligger til godkendelse. Nu i en redigeret form, der åbner op for byggemulighed i Ådalen, trods det, at 32 høringssvar er imod og én er for.

 

Flemming Petersen har således haft godt kendskab til byggeplanerne i Ådalen og et konkrete projekt, inkl. tidsplan for udarbejdelse af både lokalplan og kommuneplantillæg. Alt sammen noget, som hverken har været forelagt borgerne eller oppositionen i PMT udvalget i den lange periode før PMT udvalgsmødet d. 24.09.19.

 

Mogens Haugaard
Jørgen Larsen

Artiklen fra sn.dk/stevns kan læses her – klik her