Det handler om de unges sikkerhed

Flertallets ”vi-har-nok-i-os-selv” holdning, deler vi ikke i NYT Stevns. Vi står noget undrende over for, at borgmesteren med sit flertal ikke finder det naturligt at indgå et samarbejde med Faxe Kommune om natbus kørsel fra Køge over Karise og Rødvig. Det havde ikke kostet Stevns en krone at sikre, at også Karises unge kan komme sikkert hjem. Vi går ind for godt samarbejde med vores nabokommuner og bør selvfølgelig hjælpe hinanden, hvor vi kan. Det havde været oplagt i denne sag, som ene og alene handler om, at få de unge sikkert hjem om natten, efter Regionen nedlagde natruten.

Det er ikke godt nok, at borgmesteren ikke sørger for at give politikerne i Faxe besked, når hendes flertal beslutter at sætte Faxe udenfor natbusordningen, før de skal læse det i avisen. Ligeså kritisabelt er det, at borgmesteren har tilbageholdt det omtalte brev fra Faxe Kommunes økonomiudvalg, som var stilet til Kommunalbestyrelsen i Stevns. Vi har ikke set noget brev og er ikke orienteret om det, men er overladt til avisens spalter.

NYT Stevns anmoder derfor om, at borgmesteren sender brevet til Kommunalbestyrelsen og at sagen genoptages til drøftelse.

Denne er bragt i Sjællandske d. 11. april 2019 – klik her

Se tidligere artikler:

Klik her

Klik her