AFLYST – AFLYST – ny dato meldes ud senere…

Svend Gønges fodspor.

Du kan tilmelde dig arrangementet i Gjorslev d. 22. april 2020 i Riddersalen.

Entre: 110 kr. pr. person.

Du kan indbetale på konto nr. reg.nr 2360. konto nr. 6285 537 523 eller på
mobilepay box08752 (skriv både box samt tal). Husk at skrive navn, så vi kan se, hvem der har betalt.

Du har også mulighed for at kontakte os på tlf. 50 96 90 70.

Vel mødt stevnske Gønger!

Mød op til en helt særlig aften om folkehelten Svend Gønge.
Riddersalen på Gjorslev Gods vil danne rammen om historien om vores folkelige, ædle og retfærdige frihedskæmper.
Historien fortælles af Svend Gøngeforeningen fra Lundby.

Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00
Gjorslevvej 20, Holtug, 4660 Store Heddinge

Gøngehøvdingen, snaphanelederen Svend Poulsen, er en af de store helteskikkelser i dansk historie. Han er mest kendt for sin uforfærdede frihedskamp under svenskekrigene 1658-1660.

Historien bygger mest på myter og fiktion og kun i mindre grad på historisk dokumentation. Men uanset hvordan fortællingerne er blevet til, står Gøngehøvdingen i vores bevidsthed

som den rigtige, folkelige, ædle og retfærdige modstandsmand og krigshelt fra en tid i historien, hvor landet var ramt af udplyndring af den brede befolkning, der måtte afgive både liv og ejendom til de svenske krigsherrer.

Med sin utrættelige guerillavirksomhed og opfindsomme iscenesættelser formåede Svend Gønge at narre svenskerne og påføre dem så store tab, at de satte store ressourcer ind på at fange ham.

Stevns var en del af datiden Gøngeland. Svend Gønges gæveste mand og tro væbner Ib Abelsøn var født i Lyderslev. Kulsti Rende ved Holtug blev dannet, da Svend Gønge og hans mænd trak Kulsoen ud på en isflage, og hun stemte så meget imod, at der blev skabt en dyb rende. Også Gjorslev og Store Heddinge indgår i fortællingerne om Gøngehøvdingen.

Vi glæder os til at se dig. Der er mulighed for at købe drikkevarer.