Integration

Beskæftigelse er vejen til hurtig og god integration

Integration er en udfordring for os alle

Integration af flygtninge og indvandrere er en opgave for hele landet, også for os på Stevns. I NYT Stevns mener vi, at man får den bedste integration ved at være i kontakt med det danske samfund. Vi vil bl.a. arbejde for:

  • Flygtninge og indvandrere lærer dansk med vægt på dansk kultur – også gennem inddragelse i fritidsaktiviteter. Det vil blive lettere for nydanske børn og unge at blive en del af fritidslivet i form af idræt eller spejderliv.
  • Målrettet indsats for at få flygtningen og indvandrere i beskæftigelse hurtigst muligt. Det lokale erhvervsliv skal støttes i skabe job og praktikpladser gennem åben rådgivning og tættere dialog.
  • Voksne nydanskere vil få mere viden om- og forståelse for, hvordan en dansk kommune fungerer og hvordan man kommer i kontakt med kommunen gennem lokal undervisning og kurser om emnet.

 

Tilbage