Ansvarlighed

Når vi træffer beslutninger sker det på et velovervejet og økonomisk forsvarligt grundlag.

Vi har ansvaret for, at kommunen gennemgår en sund udvikling, og at budgetter og aftaler bliver overholdt.

Store investeringer skal være fuldt finansieret og planlagt fra A til Å, så de kan færdiggøres uden unødig forsinkelse eller overskridelser.

Rummelighed

Stevns er en kommune under udvikling og forandring.

Befolkningens sammensætning ændrer sig, og der sker forandringer i erhverv og beskæftigelse.

Vi skal være en kommune for alle, hvor vi har respekt for historie og traditioner, men hvor vi også er åbne for nye værdier og traditioner.

Vi er en lokalliste sammensat på tværs af politiske ideologier.

Netop derfor kan vi se en sag fra mange vinkler.

Denne mangfoldighed er en styrke, når vi skal finde de bedste løsninger for Stevns.

Ordentlighed

Som politikere er vi valgt af borgerne til at varetage deres interesser på en ordentlig og redelig måde.

Vores opgave er – med respekt for andres holdninger og synspunkter – at skabe løsninger og træffe beslutninger, som er til gavn for indbyggerne på Stevns.

Debat og uenighed er en vigtig del af demokratiet. Det skal foregå i en god og saglig tone mellem de folkevalgte i Kommunalbestyrelsen.

 

NYT Stevns arbejder for DIT Stevns

Stevns har brug for lokale politikere, der respekterer borgerne, har fællesskabet for øje og tør at gå foran. Det gør vi i NYT Stevns.
Vi er en tværpolitisk lokalliste fri af bindinger til de gamle landspartier. Vi er ikke drevet af snævre ideologiske mål, men af et ønske om at gøre det bedst muligt for Stevns. Vi arbejder for DIT Stevns.
For os handler politik om sund fornuft og at drive Stevns, som en aktiv kommune i udvikling. En kommune, der er synlig på landkortet og en stabil samarbejdspartner for andre kommuner.


Hele Stevns på én liste

NYT Stevns er en vigtig stemme i det politiske landskab på Stevns. Vi har en lang politisk erfaring og er et seriøst alternativ til de etablerede partier. Ved kommunalvalget 2017 blev vi kommunens 3. største parti. Vi er båret af et stærkt bagland med ca. 100 medlemmer og en aktiv bestyrelse. Landspolitisk spænder vi over hele det politiske spektrum fra højre til venstre. Men når det kommer til lokalpolitik, stemmer vi alle på Stevns.
Vi repræsenterer alle lokalområder på Stevns, fra de traditionelle landbrugsområder i syd til de nye tilflytterbyer i nord. Vi er landmænd, erhvervsfolk, iværksættere, skolelærere, sundhedsfaglige, pensionister, akademikere og offentligt ansatte. Vi har små børn, vi har store børn og vi har børnebørn. Vi er Stevns.
• Vi tør tænke originalt og nyt
• Vi tør give plads til at se opgaver og udfordringer fra mange vinkler
• Vi tør tro på os selv og på Stevns

 

Vores leveregler

• Økonomisk ansvarlighed med respekt for borgernes penge
• Politikere har pligt til ordentlighed og at gå efter sagerne
• Vi bakker op om vores folkevalgte i Kommunalbestyrelsen
• Vi samarbejder og går efter de bedste løsninger

NYT Stevns tror på, at mangfoldighed skaber plads til nytænkning og sunde debatter, hvor lydhørhed for andres opfattelser er en vigtig del af lokallistens inderste kerne. Debat, meningsudveksling og argumentation er vigtige ingredienser i den demokratiske proces. At bøje sig for et stærkere argument end sit eget og respektere flertallets holdning er en præmis, som alle i NYT Stevns anerkender og respekterer.

 

TilbageGem

Gem

Gem

Gem

NYT Stevns